http://hzpd.org/novinky.htm
HzPD - Obsah / "Home"
1. - Politická práva občanů - Cíle hnutí - Otevřený dopis
2. - Petice za uzákonění referenda
3. - Provolání za uzákonění referenda
4. - Aktuální stanoviska
5. - Novinky a zprávy
6. - Dotazy a odpovědi
7. - Příspěvky čzenářů
8. - Odkazy / "Links" Evropa


Odkazy / "Links" ostatní
9. - Bibliografie knih a článků


Bibliografie o Švýcarsku
10. - Kontaktní adresy HzPD


Kontaktní adresy NDDIE
11.
Statut hnutí
<< | >>

Novinky a zprávyDemokratická hnutí, iniciativy, setkání - a Evropská síť NDDIE

říjen 2002
Pracovní konference NDDIE v Bratislavě. Prohloubení specifické problematiky zemí SVE (střední a východní Evropy / anglicky: CEE), kterým chceme dát nový název - název s obsahem: EED Emerging European Democracies / nové evropské demokracie.
Kontakt v češtině, slovenštině: bratislava02@hzpd.org, human.ishr@atlas.sk, jiri.polak@swipnet.se
leden 2002
Páteční tříhodinové setkání demokratů 18. ledna, v Praze, U Pivrnce.
Další informace: Praha02
listopad 2001
Od pátečního večera 16. do neděle 18. listopadu se konala pracovní konference NDDIE v Praze.
Podrobné informace na: nddie.org > "News", nebo: home.t-online.de/home/nddie/z2-478.htm.
srpen 2001
Brno'01 Páteční čtyřhodinové setkání demokratů 3. srpna, v Brně, hotel Slávie.
Původní program je zde: Brno-1, obsahující i projekty připravené pro pracovní setkání v St. Gallen: GSSG-1, některé z nich na setkání v Brně pokročily, některé prozatím zůstaly ve stavu nápadu.
Setkání je dokumentováno zde: Brno01
Na tomto setkání byla původní pracovní mailová listina HzPD otevřena pro širší účast a přejmenována na D-ČR Demokracie ČR - Více demokracie - Přímá demokracie, více o této listině na: MAILOVÁ LISTINA D-ČR.

červen 2001
Konference ve spolupráci s GDDM proběhla 9. - 10. června 2001 ve Švédsku v Lundu, zde je překlad článku ve Skanska dagbladet, bližší informace je možné obdržet na adrese: jiri.polak@swipnet.se (komunikace je možná i v češtině).
O týden později, 15. - 17. června, se konalo setkání v Německu v Rostocku, kde šlo o další kroky k evropské federální ústavě a k demokratizaci evropského politického systému (organizátoři: Eurotopia eurotopia.org, Mehr Demokratie, Geschichtswerkstatt, Omnibus GmbH, Heinrich Böll Stiftung, Europäische Bürgerkonferenz ICC).
Pracovní sobotní setkání 23. června "Grill Summit St. Gallen GSSG" ve Švýcarsku v St. Gallen - HzPD a jeho přátelé zejména z německy mluvících zemí. Program je zde: GSSG-1, kontakt: gssg@hzpd.org / jan.berdnik@unisg.ch
únor 2001
HzPD, Hnutí za přímou demokracii v České republice bylo po několika měsících příprav a zahájení činnosti oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 22.2.2001. Tímto aktem byla završena první etapa vývoje.
březen, listopad 2000
V roce 2000 navázala na úspěšně se rozvíjející spolupráci konference v Aténách. Počátkem roku 2000, 25. března, bylo uspořádáno pracovní setkání evropských aktivistů v Brně následované první mezinárodní konferencí "Sítě pro přímou demokracii" (NDDIE, Network for Direct Democracy in Europe, nddie.org) v Mnichově, probíhající ve dnech 10.-12. listopadu 2000. >> foto z konference v Mnichově
srpen 1998
Významnými body na této cestě byla "První mezinárodní konference o přímé demokracii", která proběhal v Příbrami v srpnu 1998 za účasti několika desítek zájemců z celého světa. Z významných hostů bychom rádi upozornili alespoň na Mike Gravela, bývalého senátora (USA), prof. Ted Beckera (USA) a Dane Waterse, zástupce Institutu pro iniciativu a referendum ve Washingtonu. Konference se zúčastnili rovněž aktivisté z řady asijských zemí, Austrálie a mnoha států Evropy. >> foto z konference v Příbrami


Cíle hnutí stručně přibližuje tiskové prohlášení přijaté na Mnichovském jednání, o kterém stručně informujeme na následujících řádcích.


> nahoru <

Založení sítě NDDIE v Mnichově

Cílem sítě NDDIE je dosáhnout práva na referendum a iniciativu pro občany ve svých zemích. S výjimkou Švýcarska, kde tato občanská práva jsou v praxi již přes jedno a půl století.

První konference NDDIE, v listopadu 2000 v Mnichově, se zúčastnilo 60 aktivistů z 19 evropských států - Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie.

Účastníci konference, tak jako i mnoho jiných občanů evropských zemí, jsou znepokojeni nad nedostatkem demokracie v Evropě, jak západní, tak východní. Rozhodli se proto založit systém pro vzájemnou podporu a rozvíjení celoevropského hnutí za přímou demokracii. Jeho cílem je:

  • vzájemná podpora práce evropských skupin pro přímou demokracii,

  • předávání znalostí, dovedností, zkušeností a navazování kontaktů.
Hnutí má za sebou již první významné úspěchy. Německé skupině Více demokracie (Mehr Demokratie), činné od roku 1988, se podařilo dosáhnout zavedení závazného referenda a práva na iniciativu na místní i státní úrovni - zatím "jen" v Bavorsku a Hamburku. Nyní má 2700 členů, kteří pracují ve všech spolkových zemích.

NDDIE chce také široce zpřístupnit dovednosti a znalosti o demokracii, zvláště o demokracii přímé a o politických podmínkách nutných k její efektivní funkci. Za tímto účelem hodlá široce využívat nejen internet, ale také tištěné manuály, pracovních setkání a připravuje rovněž vlastní informační zpravodaj.

Na konferenci byla diskutována i otázka přímé demokracie na úrovni EU, v níž občané dosud trpí nedostatkem transparentnosti rozhodovacích procesů administrativy EU a svého skutečného vlivu na tato rozhodnutí. "Přímá demokracie je účinným - a ve Švýcarsku dávno osvědčeným - lékem na tyto problémy", zdůraznil švýcarský politolog a politik Andreas Gross.

Z dalších známých osobností se konference zúčastnil bývalý člen německého parlamentu Gerald Häfner a bývalý americký senátor Mike Gravel, dlouhodobý zastánce přímé demokracie.

"Jsme rozhodnuti vytvořit silné skupiny usilující o přímou demokracii v každé evropské zemi. Neustaneme, dokud lidé v Evropě nedosáhnou práva na přímé rozhodování o všech důležitých věcech." prohlásil Thomas Rupp z Německa.
 > nahoru <