http://hzpd.org/lund.htm
zpět >>
Novinky a zprávy
Skanska dagbladet 11.6.01
V Lundu se konala o víkendu 9. - 10.6.01 mezinárodní konference o globální přímé demokracii. Jedním z účastníků byl americký senátor Mike Gravel. Je nejznámější jako účastník procesu, kterým byl sesazen prezident Nixon.

Moc korumpuje naprosto všechny. --Mike Gravel.

Politici pracují především pro vlastní zájmy a pro zachování vlastních pozic, lid přichází až v druhé řadě. Přímá demokracie je proto lepší systém. --Mike Gravel.

Avšak stačí lidé opravdu číst všechny návrhy zákonů?
Myslíte, že to dnes dělají politici? Dívají se na to, co dělají jiní a radí se se svými kolegy. To mohou obyčejní lidé dělat také. --Mike Gravel.

Senátor pro přímou demokracii

Míní, že obyčejní lidé vládnou lépe než politici
LUND
Lena Breitner

O o víkendu 9. - 10. června 2001 byla uspořádána mezinárodní konference o přímé demokracii. Jeden z hlavních hostů byl americký senátor Mike Gravel.

Moc korumpuje naprosto všechny, míní bývalý americký senátor Mike Gravel, který o weekendu navštívil Lund kvůli konferenci o globální přímé demokracii. Přiznává to i o sobě.

To jediné, v čem jsem se nedal korumpovat během mého působení jako senátor byla válka a lidské životy. Nejhlavnější korupce se netýká peněz, nýbrž politických a intelektuálních zájmů. Návrhům zákona říkají politici vánoční stromek. Nikdo je nečte, ale všichni vědí jaké dárky jsou v nich ukryty co do jejich vlastních zájmů, říká Mike Gravel
Vlastní zájem
Hlavním zájmem politiků je zůstat ve své funkci, lidé jsou až na druhém místě. Přímá demokracie je lepší systém, míní Mike Gravel. Jeho země je průkopníkem, neboť kolem dvaceti států má v tom stoletou zkušenost.
Největší změny přišly zdola, ne shora. Ženské volební právo je jen jednou z těchto otázek, říká Mike Gravel.
Jiné země, které jsou průkopníky je na příklad Švýcarsko a Německo.
Němci to už mají v některých spolkových zemích a pravděpodobně brzy předloží návrh zákona na celostátní úrovni. Švédsko daleko zaostává, fakticky i za Českou republikou, odkud pocházím já. Zde se o tom v novinách nepíše nic. Myslím, že jste prvním žurnalistou, kdo to dává na přetřes, říká iniciátor konference, Jiří Polák, který teď bydlí v Södra Sandby.
IT revoluce otvírá nové možnosti proto, aby mohli občané být sami zákonodárnou mocí. Mike Gravel teď vede aktivní kampaň pro zavedení takového systému v USA. Ale stačí lidé opravdu číst všechny návrhy zákonů?
Myslíte, že to dělají dnes politici? Pozorují, co dělají jiní a ptají se svých kolegů. To mohou obyčejní lidé dělat také. To hlavní, co se stane až lidé začnou dělat zákony bude, že také převezmou zodpovědnost. Podívejte se na válku ve Vietnamu. Kdyby vládli lidé, napravili by svůj omyl během dvou let. Politikům to trvalo deset let, říká Mike Gravel. 
Pro své názory je některými pokládán za politického divocha, ale jeho činnost z něj také udělala slavnou osobnost.

Nixon
Dokumenty Pentagonu byla přísně tajná studie o angažovanosti USA ve Vietnamu od r.1945. Prostřednictvím politického poradce Daniela Ellsberga byly některé pasáže uveřejněny v amerických novinách r.1971. Nixonově administrativě se podařilo dočasně publikování přerušit rozhodnutím soudu.
Daniel Ellsberg mi zavolal a zeptal se, chci-li se na dokumenty podívat. Po několika hektických měsících intenzivní práce jsem jako senátor nechal publikovat celou zprávu Pentagonu, vypráví Mike Gravel.
Nixonova administrativa pohnala vydavatele Beacon Press a jejich redaktora před soud. Tu Mike Gravel zakročil.
Převzal jsem zodpovědnost a vystoupil jsem před nejvyšším soudem. Poukázal jsem na to, že jsem jednal jakožto senátor a odvolal jsem se na svou imunitu podle zákona, říká Mike Gravel.
Soud prohlásil, že jsem jednal mimo svůj úřad, ale proces se zastavil, poněvadž se mezitím začal provalovat jiný skandál. Den po tom, co Gravel uveřejnil svou knihu, 17 června 1972, bylo zatčeno několik mužů při vloupání do hlavního stanu demokratů v budově Watergate ve Washingtonu. Ukázalo se, že do vloupání byl hluboce zamíchán Bílý dům. Při šetření se přišlo na to, že Nixon nahrával všechny rozmluvy v Bílém domě, ale prezident odmítl pásky vydat.
Nemohl se odvolat na svou imunitu, jako jsem mohl já, co by senátor. Meč, který zavrtal dva roky před tím, teď zasáhl jeho samého. Odstoupil z funkce prezidenta kvůli nahrávkám. Ještě stále nebyly všechny uveřejněny. Vím to, protože bych si rád poslechl ty, které se týkají mě, říká Mike Gravel.
> nahoru <