« zpět

vjrott.com

dále »

profese

společnost & politika

historie
 

ČERNÁ LISTINA
lapkové roku 1993
, včetně Edvarda Outraty a jeho konexí s StB

historie firmy

osobní a odborná historie »
 

FIRMA V J ROTT
 
MALÉ NÁMĚSTÍ
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO

  

Vincenc Josef Rott (1813-1890)

 • 1839 spolu s bratrem Augustem první obchod, po roce se rozešli aby každý hospodařil samostatně, August dále vedl obchod a výrobu hudebních nástrojů
   
 • katalogy I 1840 založil firmu «V J ROTT» na Malém náměstí čp. 10 (U radnice 2) - «norimberské zboží», hodinové součástky, hodinářské a hudební nástroje, řemeslnické nástroje, nářadí, jemné přístroje, o něco později řemeslnické potřeby a stroje - a velkoobchodní činnost,
  vydával německo-české ceníky (katalogy)
   
 • 1855 rozšířil obchod a přeložil jej do domu Malé náměstí čp. 142 - dům «V J ROTT» (Malé nám. 3 - U volka, Pytlíkovský, U tří zlatých růží, U tří snopů, U Rotta (fresky 1896/97)

Ladislav Rott (1851-1906) katalogy II

 • 1872 převzal obchod, společně s bratrem Juliem (ten ale zemřel 1876),
  firmu reorganizoval, dále rozvinul a rozšířil,
  vydával česko-německé ceníky (katalogy)
   
 • 1876 stavební rozšíření do domu čp. 138 (Malé nám. 4 / Linhartská 8), postaveného 1871 na místě tehdy koupených čtyř domů - bývalých čp. 138 (U černého berana, U tří Uhrů), 193 (U černé růže), 140 (Frankovský, Prokupovský, Chmelovský), 141 (U Svatého Petra, U tří vlaštovek)
  a do nově postaveného čp. 136 (Linhartská 6), «na místě dvou chatrných baráků, koupených krátce předtím»
   
 • 1896/97 rekonstrukce domu čp. 142 - a zadání fresek Mikoláši Alšovi

Vladimír Jiří Rott (1885-1965)

 • 1906 převzal firmu, 1908 se připojují bratr Ladislav a sestra Julie - jako menšinový společník a tichá společnice
   
 • 1912 rozšíření obchodu do domu čp. 143 (Malé nám. 2 - U bílého lva, U Grófů, U modrého lva), koupeného rok předtím
   
 • 1914 založena pobočka v Plzni, «za deset let úspěšně prodána, s ohledem na koncentraci v Praze»
   
 • 1916 zakoupen pozemek čp. 319 v Praze Holešovicích, pro «ústřední skladiště s vlečnou kolejí dráhy», vystavěno v témže roce
   
 • 1919 Ladislav Veselý (1900-1982), synovec Vladimíra Jiřího, začal svou kariéru ve firmě
   
 • 1922/23 stavební propojení domů sousedících s čp. 142, centrální obchodní hala se sklobetonovou kopulí, první v Praze, místo bývalého dvora
   
 • 1926 «po dvaceti letech práce konečně tam, kde jsme chtěli být»
   
 • 1927 bratr Ladislav zemřel
   
 • 1930 založení rodinné akciové společnosti, «úplná dohoda, schválení úřady a výplata dědických podílů až koncem 1932», společnost registrována 1933/34
   
 • ...1938 zem postihují kolaboranti, 1939 okupanti, válka, deportace...
   
 • 1941 Ladislav Veselý se stal druhým, menšinovým společníkem
   
 • 1945 po setkání s čs. prezidentem Edvardem Benešem, který vyzval i jiné zámožné Čechy, stahuje Vladimír Jiří všechny zahraniční investice a rezervy - aby tak přispěl k obnovení poválečného Československa
  – na varování méně entuziastických obchodních přátel odpovídá: «Můj národ mne nikdy nezradí!»
  ...přičemž Beneš ČSR «prodal» Stalinovi již v roce 1943 v Moskvě, a svou zemi, a její lidi, opět zradil – jak bylo i jeho zvykem...
   
 • 1948 - rok «prvního lupu» - v poslední chvíli se mu podaří opustit milovanou vlast, společně z manželkou Růžkou, a tak si zachrání holý život, «díky varování jednoho slušného komunisty, že se na nás chystá oprátka»
 • Vladimír Jiří

 • podstatně rozšířil firmu, včetně již tradičního odborného velkoobchodu, partnerství a podílnictví s československými a evropskými průmyslovými výrobci
   
 • vytvořil kvalifikované pracovní příležitosti od «přes 50 členů personálu» v roce 1905, «skoro 150» v roce 1925, k «více než 230» po válce
   
 • zavedl a rozvinul moderní management, marketing a nákup a prodej, účetnictví a controlling, management dodavatelů a skladů, rozvoj a vzdělávání spolupracovníků, včetně sociálního zabezpečení i jejich rodin, služby zákazníkům a partnerství s vysokou úrovni kvality
   
 • obchodní a průmysloví partneři v Německu, Norsku, Rakousku, Švédsku, Itálii a samozřejmě v Československu, na některých z nich se významně podílel
   
 • jako člověk, i jako norský honorární konzul, zachraňuje nacisty a jejich českými kolaboratéry pronásledované před smrtí (v knětnu 1946 jej jmenoval norský král konzulem generálním)

  část nemovitostí V J Rott na Malém náměstí, «Rynečku», a v Linhartské ulici v Praze, Starém městě (letecký pohled)
  – uprostřed hlavní V J Rott dům se sgrafity Mikoláše Alše, »U Rotta», U volka, Pytlíkovsky, U tří zlatých růží, U tří snopů (č.p.142)
  – na jihu (č.p.142)
  – na sever dům rohový z roku 1871 na místě domů U černého berana, U tří Uhrů, U černé růže, domu Frankovského, Prokupovského, Chmelovského a domu U svatého Petra, U tří vlaštovek (č.p.138)
  – a následující v Linhartské z roku 1876 na místě «dvou chatrných baráků» (č.p.136)

Vladimír J Rott (*1950)

 • 1990/91 vypracoval, se svým teamem v Curychu a Praze, vítězný privatizační projekt «V J Rott a.s.», který zahrnoval také vše co přežilo desetiletí rozpadu a jehož základem byl solidní business plan a financování - obnovení moderní evropské firmy a rychlá expanze (než se zahraniční investoři rozhlédnou po Č(SF)R)
   
 • od roku 1993 čeká na to, kdy se české soudy odhodlají projednávat kauzy «druhého lupu» z roku 1993
  – jeho vítězný privatizační projekt byl «zaměněn» za projekt poražených za spolupráce korupčních vyšších úředníků
  – vyšetřování i podle zákona ČR trestných činů »pozastaveno» na «pokyn zhůry»
  – «lapkové» zúčastnění na aktivní straně tohoto korupčního procesu jsou jmenovitě uvedeni v «černé listině» zde dole
  – spolu s dalšími obdobně poškozenými předložil kauzu i mezinárodním institucím
  (že projekt zvítězil, s odstupem, může dosvědčit řada dobrých lidí na jeho projednávání zůčastněných, bohužel vůči «soudružské a estébácké mafii» bezmocných)
...pokračování... jakmile v Česku bude zaveden skutečný, fungující právní systém...

osobní a odborná historie »
 

česky

anglicky

německy
 
 


 

Z ČERNÉ LISTINY HANBY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
DRUHÝ LUP, 1993, ZBYTKŮ LUPU PRVNÍHO, 1948
(lapkové v pořadí jejich prvního vystoupení)
 
 
Jana Outratová *22.4.1938
 
Edvard Outrata *9.8.1936
 
Radim Kopecký *13.11.1936
 
Jan Soukup *21.6.1954
 
Jan Suk *10.4.1953

viz také obchodní rejstřík ...
hledejte se zadáním jména firmy (to bylo také uloupeno), jmen loupežníků, IČ (47116145, 48026018, 26169436) - zde je kopie z května 1998 (IČ: 47116145)

... a spisy StB* – sice neúplné, ale stále ještě nejkompletnější k dispozici - kde je i Radim Kopecký, dobrý, dlouholetý kamarád Edvarda Outraty viz Radim Kopecký / StB
a
Edvard Outrata / StB
(*StB: česká/československá pobočka KGB)

 
 

 

 

 


^