« zpět

vjrott.com

dále »

profese

společnost & politika

 • odkazy

historie
 

euabc


cz


 

 

 

společnost & politika
odkazy

" Demokracie je systém, který zaručuje že nemáme lepší vládu než si zasloužíme."
– George Bernard Shaw

vyvíjející se politika – politická politika občanů...

...v Česku...

 • například kan.cz, založený '68, obnovený '90 - politické hnutí solidních občanů, pozoruhodně úspěšné v obcích a městech, účastnící se na znovu a znovu vznikajících sítích dalších solidních angažovaných občanů – " V politice nerozhodují hesla, ale lidé."  " Myslím, že je důležité organizovat "mocensky neovlivněné rozpravy", ale společné akce se dají dělat teprve, když víme, že partneři jsou lidsky seriózní... [Myslím, že] je třeba usilovat o sofokracii – o vládu moudrých, poctivých a charakterních... Myslím, že je [důležité] budovat opěrné body opravdové "občanské společnosti" – instituce, které nejsou jen náhodnými dočasnými sdruženími, ale... společenstva, která jsou komunitami, kde se všichni dobře znají a proto si mohou důvěřovat." (Pavel Holba)
   
 • například spojeni.org, občanské politické hnutí – jak kandidovat, volit solidní politiky, ale i odvolávat nesolidní, mimo hierarchie politických stran – a zejména i tak jak je to dnes už možné – návrh představený veřejnosti na semináři Jak přimět politiky sloužit občanům (Praha, 17.4.12) a v článku BL: " možnost dosáhnout změny [levně] a v mezích zákona... pokud by se pro [ni] lidé rozhodli... proniknutí nových lidí a způsobů do Parlamentu... dobrá vyhlídka tam postupně prosadit, co je potřeba... skupiny občanů, které by spojoval úmysl dát do pořádku věci veřejného zájmu v obci, kde žijí... také se domluvit s podobnými skupinami na okrese a potom i v kraji, a ve spolupráci s nimi najít spolehlivé kandidáty do Sněmovny... Spojit voliče podporující [nejrůznější] iniciativy... ponechat jim přitom rozdílnosti jejich názorů... Nový způsob vstupu do Parlamentu... pomocí občanského politického hnutí zvláštního druhu (BL)... umožní občanům rozhodovat o věcech veřejného zájmu na všech úrovních, v obcích, okresech nebo krajích a na celostátní úrovni a volit do orgánů Evropské unie, aniž by k tomu potřebovali politické strany. Ty jistě budou pokračovat ve své činnosti, ale dostanou konkurenci, lákavou zvláště pro občany, kteří by jinak ani nešli volit." (Josef Mrázek, Štěpán Forgáč, Zdena Radičová)
   
 • například cestazmeny.cz | cestazmeny.net - zatím neúspěšný pokus uskutečnit změny cestou politické strany, tehdy (na počátku prvního desetiletí našeho tisíciletí) se ještě nepodařilo najít dost sebedůvěry, houževnatosti a trpělivosti – některé z inspirací, zdrojů, jejich syntéza "100 tezí": Alois Riklin: Veracity in PoliticsFungování demokratického státu na příkladu ŠvýcarskaPath of Change: Now or Never, 100 Thesis (...Never... never say 'never' again:-)
   
 • například iniciativy Petra Czasche, angažovaného občana, vyučeného zedníka s maturitou a solidního, úspěšného podnikatele (2007 stavební firmu czasch.cz prodal přátelům): jeseníky jesioniky gesenke .cz .ch .eu (jeseníky v naději) | vnitrostátníoffset.cz" Za všechny naše problémy může nedostatek teoretických vědomostí a praktických zkušeností." (Petr Czasch)
sítě iniciativ v Česku
 • například forumalternativ.cz (= posun.cz) - síť iniciativ a hnutí, pořádající >fóra alternativ – " Chceme změnu... hledat průsečíky, shody v tématech, priority... klást ty správné otázky a nedovolit odpovědným osobám, aby se vyhýbaly odpovědi... pomáhat aktivitám zdola, od občana... [ne] utápět [se] v abstraktních teoriích, ale aktivně [vyhledávat] příležitosti k praktické pomoci těm, kdo se o něco pokoušejí... tříbení diskuse a dialogu... vyslechnout si i názor, který nám třeba nemusí být příjemný nebo pochopitelný; podívat se do toho zrcadla: toto jsem my, občanská společnost... decentralizace, participace (účastenství), soběstačnost, solidarita, spolupráce, rozvíjení sociální a ekologické inteligence...“ (Ilona Švihlíková)

...v EU...

 • jako příklad, jedna z prvních petic občanů komisi EU: oneseat.eu, >cz - parlament EU by měl mít jenom jedno sídlo - (např./a to Brusel), Parlament EU se každý měsíc stěhuje mezi Bruselem a Štrasburkem, což stojí evropské daňové poplatníky přes 200 milionů eur ročně
  ...jeden milion podpisů... (můžete také podepsat)
   
 • další příklad: democracy-international.org/...Evropský konvent - výzva ke svolání demokratického Konventu o budoucnosti Evropy
  ...jeden milion podpisů... (můžete také podepsat)
petice občanů EU komisi EU
co je, jak vznikla petice s ...jedním milionem podpisů... občanů různých zemí EU, zvaná 'Evropská občanská inicitativa' podle cílů iniciantů (skutečné iniciativy a referenda v Evropě, spolu s dalšími politickým právy občanů)

...praxe ve Švýcarsku

Švýcaři považují za samozřejmost svá - v tomto rozsahu a závaznosti stále ještě ve stětě unikátní – vyspělá politická práva. K našemu politickému systému patří i princip konsensu a kooperace. Zatímco se jinde, i v rádoby vyspělé Evropě, stále ještě používá postmonarchistický systém "vítězů a poražených", neboli nekonečný kolotoč koalic a opozic, my Švýcaři jsme tenhle nesmysl nehorázného plýtvání lidskými zdroji opustili koncem předminulého a začátkem minulého století. Posuzujeme, a volíme, své politiky podle toho jak s námi a mezi sebou spolupracují. Ideologie a jiné bludné víry, ať "levé" či "pravé", patří u nás od oné druhé poloviny 19. století na smetiště dějin. Ano, i u nás se najdou populističí křiklouni, ale i ti, pokud zvoleni, jsou "odsouzeni" ke konsensu a kooperaci.

>přehled: 'Fungování demokratického státu na příkladu Švýcarska'

Pro spoluobčany mé první země (CZ), vlastně mých prvních zemí (CZ, SK), pokládám za příkladné občanské iniciativy za více demokracie – jak ve volbách tak v nově zaváděných referendech a iniciativách – například v Německu a v EU, inspirované Švýcarskem, na něž se zde snažím upozornit. Příkladné zejména v tom, jak dovedou věci uskutečnit. Take it or leave it – pokud si ale zvolíte to druhé, nestěžujte si, prosím... No co, klidně se do toho pusťte, pokud jste už nezačali:-)

 • politická práva občanů... ...iniciativa + referendum...

    

  admin.ch...

    

  bk.admin.ch...

    

  swissworld.org...

  ...na úrovni spolku (federace), další taková práva mají občané v kantonech a obcích - více informací:  admin.ch
  (de, fr, it, rm, en)  bk.admin.ch
  (de, fr, it, rm, en)  swissworld.org...
  (en, de, fr, it, es, zh, ru, ja)

  >stručný přehled: 'Politická práva ve federaci'
   
 • hlasovat a volit je lepší... votez.ch ...než stát stranou, přehledy a informace (v němčině)
  POZNÁMKA: hlasování probíhají každých pár týdnů, volby každých pár let
   
 • profily kandidátů... smartvote.ch ...porovnejte si profil vašich politických názorů s kandidáty, kteří by vás měli reprezentovat - 'abyste nevolili hloupě...'
   
 • švýcarské obce... zweckgemeinde.ch ...více demokracie při jejich odborné spolupráci - jedno z použití 'FOCJ' ('funkcionální překrývající se a konkurující si jurisdikce' - Bruno S. Frey, Reiner Eichenberger - viz iew..., ...finwiss zde dole)
...akademické zdroje fundované, kompetentní a především založené na spojení s živou praxí

integrita & transparentnost

více demokracie - hnutí v Europě...

...v zemích Evropy...

...a v Česku (spravedlnost, právo, základní práva, integrita)

velmi neúplná, a z českého hlediska vysoce náhodná sbírka, klidně pošlete e-mailem link který vás zaujal, děkujeme
(po kliknutí na odkazy zde dole si můžete přečíst krátký komentář a pak se dostat na tu kterou stránku)

kritika, komentáře, analýzy EU, zprávy z EU, a lexikon

zpravodajství...

...mezinárodní + Švýcarsko

komentáře, co je za tím, analýzy... (viz také předešlé odkazy)

...Evropa & mezinárodní

česky

anglicky

německy
 


links / odkazy:

 • vyvíjející se politika – politická politika občanů...
 • ...v Česku...
  ...sítě iniciativ
 • ...v EU...
  ...petice občanů EU komisi EU
 • ...praxe ve Švýcarsku
 • ...akademické zdroje
 • integrita & transparentnost
 • více demokracie - hnutí v Europě...
 • ...a v Česku (spravedlnost, právo, základní práva, integrita)
 • podpora občanů, občanské společnosti
 • kritika, komentáře, analýzy EU, zprávy z EU
 • zpravodajství...
 • komentáře, co je za tím, analýzy...

   
   


  PD = přímá demokracie*
  I&R = iniciativa a referendum*

  *tak jak fungují, např. ve Švýcarsku:

  • jednoduchý a srozumitelný systém
  • právo spolurozhodování je čile používáno
  • samozřejmě závazná a konečná rozhodnutí lidu jsou korektně realizována^