Ú p l n ý   v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským obchodním soudem v Praze
oddíl B. , vložka 1836 
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Den zápisu: 06.01.1993
Obchodní jméno: V.J. Rott a.s.
Sídlo: Praha 1 , Malé náměstí 142/3 , PSČ: 11000 
Identifikační číslo: 47116145 
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:
-Předmět podnikání společnosti :
- obchodní činnost v sortimentu nepotravinářského zboží

Platilo od: 06.01.1993 do: 22.11.1993 

-- obchodní služby včetně stravovacích

Platilo od: 06.01.1993 do: 22.11.1993 

-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma zboží zák.č.455/91 Sb. vyloučeného/ 
Platí od: 22.11.1993
Statutární orgán - představenstvo:
člen:  ing. Jana Outratová
Praha 1 , Malé náměstí 138/4 
  Platilo od: 22.11.1993 do: 03.11.1995 
člen:  Akad.arch. Vladimír Jan Rott 
Praha 10 , Počernická 52 , PSČ: 10000 
  Platilo od: 06.01.1993 do: 03.11.1995 
člen:  Ing. Jan Soukup
Praha 10 , Nad Třebešínem III č.1 
  Platilo od: 06.01.1993 do: 29.07.1997 
člen představenstva:  JUDr.Jan Suk 
Roztoky u Prahy , Václavská 1556 , PSČ: 00 , Stát: Česká republika 
  Platilo od: 03.11.1995 do: 29.07.1997 
Místopředseda představenstva:  JUDr. Jan Suk r. č.: 530410/340 
Roztoky u Prahy , Václavská 1556 , PSČ: 25263 , Okres: Praha-západ , Stát: Česká republika 
  Platí od: 29.07.1997 
Předseda představenstva:  Ing. Jan Soukup, r.č. 540621 / 1943
Praha 10 , Nad Třebešínem III č.1 , Okres: Praha 10 , Stát: Česká republika 
  Platí od: 29.07.1997 
člen:  Stanislava Holečková
Praha5 , Brdlíkova 200/27 , PSČ: 15000 
 
člen:  Vlastimil Schwarz
Praha 8 , Bergerova 1116 , PSČ: 18000 
 
Způsob jednání společnosti : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichní členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, buď společně všíchni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představen písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Železářství u Rotta s.p. 
Platilo od: 06.01.1993 do: 12.05.1995 
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně vši- chni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřem, a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka. 
Platilo od: 12.05.1995 do: 29.07.1997 
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně vši- chni členové představenstva anebo předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis předseda nebo či otisku razítka připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.             
Platí od: 29.07.1997 
Dozorčí rada:
člen:  Ing. Radim Kopecký
Praha 1 , Široká 4 , PSČ: 11000 
  Platilo od: 06.01.1993 do: 03.11.1995 
člen:  Ing. Jan Hakl 
Praha 5 , Pražského 605 , PSČ: 15000 
  Platilo od: 06.01.1993 do: 03.11.1995 
člen:  Jiří Mikota
Praha 10 , Ruská 18 , PSČ: 10000 
  Platilo od: 06.01.1993 do: 03.11.1995 
člen:  ing. Dagmar Cucová
Praha 3 , Sudoměřická 23 , Stát: Česká republika 
  Platí od: 03.11.1995 
člen:  ing. Bohumil Váňa
Praha 9 , Podvinný mlýn 13/2132 , Stát: Česká republika 
  Platí od: 03.11.1995 
člen:  JUDr. Jan Mikš 
Praha 10 , Dieslova 258 , Stát: Česká republika 
  Platí od: 03.11.1995 
Akcie:
23054 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč
Základní jmění: 23054000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
-Založení společnosti :
Akciová společnost byla založena podle par.172 Obchodního
zákoníku. Jedinným zakladatelem společnosti je Fond národního
majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,
na který přešel majetek státního podniku Železářství u Rotta s.p.
ve smyslu par. 11 odst. 3.zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby.
-V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu
ze dne 16.12.1992 bylo rozhoudnuto o schválení jejích stanov
a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
-Zapisuje se změna stanov dle not.zápisů ze dne 16.3.1993
a 13.7.1993.
Platí od: 22.11.1993

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím Internetu
Dne: 01.05.1998 10:59:26