Privatizační projekt «V J ROTT as»

Vítězný - a přesto, nebo vlastně právě proto, v roce 1993 uloupený - privatizační projekt «V J ROTT as», který jeho zpracovatel Vladimír J. Rott (*30.5.1950) předložil 31. října 1991 Ministerstvu privatizace ČSFR v Praze, obsahoval mj. tyto části:

Strana


      •   Cíle privatizačního projektu

0

      •   Formuláře [obsah privatizačního projektu]

1

      •   Formulář č. 1 - Průvodní list privatizačního projektu 2


1.  Zpracovatel projektu
2.  Vztah zpracovatele k majetku, určenému k privatizaci
3.  Projekt předložen zakladateli k posouzení


...Formulář č. 4 (D) - Samostatně privatizovaná jednotka převodem podniku [a částí dalších podniků] do právní formy akciové společnosti

...


      •  
17.  Odůvodnění privatizace formou založení akciové
společnosti

21-22


A.  Podmínky, potřeby a cíle1.  Zdravý rozvoj, podnikatelské cíle
2.  Podnikatelská činnost firmy
3.  Finanční prostředky
B.  Forma společnosti
C.  Vzájemné požadavky zúčastněných1.  Nástupci původních majitelů - navázání
na tradici
2.  Spolupracovníci - jejich minulý a
hlavně budoucí přínos
3.  Restituční fond - osobní poznámka


      •  
18.  Podnikatelský záměr

23


V J ROTT as
Podnikatelský záměr - přehled pro privatizační projekt

Obsah      •  
Podnikatelský záměr

24-32
  24-35
  (PDF)

18.1.  Analýza výrobních a odbytových možností
18.2.  Kvantifikace potřeby investic a možnosti
jejich zajištění
18.3.  Analýza potřeby pracovních sil
18.4.  Předpokládaná tvorba a rozdělení zisku
32


18.5.  Další údaje vyplývající z charakteru
společnosti

19.  (Znovu)založení akciové společnosti
19.1.  Název firmy, sídlo firmy
19.2.  Předpokládaný harmonogram založení
33


19.3.  Akcie akciové společnosti

20.  Privatizace akcií, které po založení bude vlastnit
Fond národního majetku ČR
20.1.  Bezúplatný převod
20.2.  Privatizace s použitím investičních kupónů
20.3.  Akcie ponechávané ve Fondu národního
majetku ČR
20.4.  Přímý prodej akcii
34


20.5.  Prodej prostřednictvím banky (burzy)
35dále »

« zpět


dále »