vjrott.com/cz/clanky/140528.html (tato stránka) / blisty.cz/art/73392.html (29.5.14, s překlepy, jak jsem bohužel 27.5.14 poslal)

27./28.5.14

Eurovolby 2014 a další volby

Necelá tři procenta a co zmůžou "ostatní" – neboli: prostě (začít) dělat demokracii

(replika nejen do Hamburku)

Vladimír Rott

Přesně tak, jak Uwe Ladwig píše (BL 26.5.14) – strana jednoho z našich oligarchů dostala necelá tři procenta možných hlasů. A tak dále po žebříčku úspěšných dolů – po ANO s o něco přes 2.9 procenty následuje TOP+STAN s 2.9 procenty, ČSSD s 2.6 procenty, KSČM s 2.0 procenty, KDU-ČSL s 1.8 procentem, ODS s 1.4 procentem, Svobodní s těsně pod procentem 1.0, pak ti další s méně než jedním procentem – od těsně pod až po hluboko méně – včetně "Ostatních", ti sice v celkové síle dvou mandátů, ale jen pokud by se domluvili.

Neúčast, a účast, na volbách a dalším

Uwe Ladwig a řada dalších poukazují na to, že se voleb do EP v ČR neúčastnily přes čtyři pětiny voličů, 82 procent. V Německu jich do EP nevolilo 52 procent, v EU v průměru 57 procent a v Hamburku, odkud Uwe Ladwig píše, také 57 procent. Jak dále mnozí píší, neúčast na volbách může znamenat nezájem, rezignaci.

Nebo naopak spokojenost s rozhodnutím jiných o tom či onom, v dobrém vědomí že kdykoliv o čemkoliv mohu rozhodovat také – například o každé čtvrtletí předloženém. Nebo i aktivněji když spolupracuji na něčem z toho k rozhodnutí předkládaném. Jak to běží – viz např.: Demokracie v praxi Švýcarska – Tvorba politické vůle a rozhodování.

Poznámka, když už jsme u voleb a necelých tří procent u nás, v ČR: Necelá tři procenta rozhodla "první přímou prezidentskou" – a kde je zásadní problém,, 4.2./25.10.13 (mimochodem: BL nestálo za zveřejnění, jak se právě zotavovala ze zahlcení propagandou jednostranného boje za svého favorita na Hrad – Blisty.cz – Téma: Prezidentské volby 2013).

Pošklebování z Hamburku je možná na místě, ale jen a pouze pokud je nahradí pobídka, připojit se k budování státu a, konkrétněji, k budování (skutečné) demokracie, neboť...

Poznámka, k tomu pošklebování: Nebudu se ani Uwe Ladwigovi, natož pak Hamburčanům za jejich neúčast posmívat. Nejen, že ti neúčastnící nemohou za to, že já – náhodou – žiji tam, kde spoluúčast občanů se "dennodenně" pohybuje mezi třemi čtvrtinami a čtyřmi pětinami (viz např. zdaarau.ch, uzh.ch). Neboli neúčast 20 až 25 procent – a sice spokojená (viz seznam spokojených zemí, mezi nimi i Dánsko, o němž i BL párkrát psaly) a měnící se, podle tématu, v účast. Ale – a především...

...i Hamburčané vzali věci své do svých rukou a houževnatě je k lepšímu mění (a škoda, že o tom Uwe Ladwig nepíše...).

Příklad z Hamburku, jak se účastnit a věci měnit...

Tak Hamburčané v poslední době prosadili:

...a příklad trochu širšího záběru, od našich sousedů

Naši sousedé v Německu právě zavčas k těmto EP volbám "sestřelili" hranici potřebných hlasů k získání mandátu, která tam zbyla už "jen" tříprocentní, po prvním, úspěšném, náběhu na "laťku" nastavenou na pět procent. A to další žalobou předloženou Ústavnímu soudu, který prozkoumal předloženou argumentaci, že jakákoliv hranice je neústavní – aby se k ní přiklonil.

Poznámka: Proč těch 5%? Neboť, podle směrnic EU, u voleb do EP výše nastavena už být nesmí.

A tak u voleb do EP žádná taková, umělá, hranice v Německu dnes už není. Místo ní mohla nastoupit tzv. "přirozená", daná počtem mandátů (a pro jeden tam tak stačí něco kolem 0.5%, viz "Souhrnná tabulka" na: vysledky-volby2014.eu/cs/country-results-de-2014.html).

Zato ale u Spolkového sněmu (Bundestag), Sněmovny SRN, si už ústavní soudci na něco takového netroufli a argumentaci, že i zde jde o (hrubé) porušení ústavy, v ní psané zásady rovnosti hlasů, odmítli s tím, že – stručně shrnuto – by to narušilo zaběhaný chod věcí. Jedno, že hranice je protiústavní...

Proč bychom také měli "sestřelit" oněch 5%...

Jak by to pak vypadalo u nás, bez té umělé hranice, na příkladu těchto voleb – ANO, TOP+STAN a ČSSD by měli po 3 křeslech, KSČM, KDU-ČSL, "Ostatní" (pokud by se domluvili) a ODS po 2 křeslech, Svobodní, Piráti, Zelení, Úsvit každý 1 křeslo.

Dobře možná ale, že by pak voliči dávali svůj hlas i jiným, nebáli by se že se "ztratí". Dobře možná také, že by pak kandidovali další, jiní lidé.

Tak se ptám: Mohli bychom i u nás tu hranici "sestřelit"? Třeba už "jen" u voleb do EP, jakkoliv jsou – s těmi 21 mandáty při 8.5 mio. voličů – spíše volbami osob.

...volit ty, kteří se svou prací v politice osvědčili

Mnohem podstatnější by bylo, "sestřelit" tu – umělou – hranici i u voleb do Sněmovny. Pak bychom do Sněmovny mohli volit i ty, kteří se již osvědčili prací na lokální úrovni. Jak na to, o tom se u nás zatím baví malinká skupinka, či skupinky. U nás blíže znám snahy dvou takových – té kolem Pavla H. či té kolem Josefa M.

Určitě je jich i víc. Bylo by na čase, aby se jak tito dobří lidé, tak i další z "angažovaných ostatních" naučili, jak se hledat a najít. Jinak "se" moc nezmění. Mohlo by ale, pokud začneme "prostě dělat demokracii" – a inspirovat se tím co je, kde je a, především, i tím jak na to.
Přehled, tabulky ke článku, návrhu:

Zdroje, odkazy (mimo těch v textu)

Výsledky voleb do EP – statistické úřady zemí a EU na stránkách EP – kolik procent je potřebných k dosažení aspoň jednoho mandátu najdete v "Souhrnné tabulce":

Hamburský statistický úřad:

Hamburk a Německo:
seznam článků »