Volby do EP bez hranic – pouze s "přirozenou hranicí" danou počtem mandátů

Tabulky k diskusnímu návrhu Eurovolby 2014 a další volby: Necelá tři procenta a co zmůžou "ostatní", VR, 27.5.14
 
Průzkum/odhad

Výsledky (na stránkách Evropského parlamentu)

Volby bez (umělé) hranice (v ČR 5%) – pak s "přirozenou hranicí" ...% hlasů na jeden mandát =>

herzmann.cz/wp-content/uploads/2014/05/TK-140516-Eurovolby-TZ.pdf

vysledky-volby2014.eu/cs/country-results-cz-2014.html > Souhrnná tabulka


=> Evropský parlament s přímějšími a přímými mandáty...

Volby do Evropského parlamentu 2014
Česká republika

Evropský parlament

Výsledky evropských voleb 2014
Výsledky podle jednotlivých zemí – Česká republika

...s plauzibilním předpokladem že bez (umělých) hranic by voliči volili i menší strany/skupiny či jednotlivce – včetně (sdružených) Ostatních...
...2019 (?)

Souhrnná tabulka podle evropských politických skupin a národních politických stran

průzkum 9.-13.5.14 a odhad k 16.5.14
(herzmann.cz)

Odhad 26/05/2014 01:29 CEST

v zrcadle výsledků voleb 24./25.5.14
volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ

Skupiny EP

Strany

%   

Křesla

Strany ČR

%     

Křesla

ELS

S&D

ALDE

Zelení / ESA

ECR

GUE / NGL

EFD

NI

Ostat-ní (EP)

Strany

%   

Křesla
ANO 2011

20.1

6

ANO 2011

16.13

4

4

ANO 2011

16.1

3

TOP 09 + STAN (koalice)

14.2

4

TOP 09 + STAN (koalice)

15.95

4

4

TOP 09 + STAN

16.0

3

ČSSD

12.5

4

ČSSD

14.17

4

4

ČSSD

14.2

3

KSČM

12.2

3

KSČM

10.98

3

3

KSČM

11.0

2

Úsvit*)

7.7

2

KDU-ČSL

9.95

3

3

KDU-ČSL

10.0

2

Ostatní

7.6

Ostatní

7.78

Ostatní

8.2

2

ODS

7.2

2

ODS

7.67

2

2

ODS

7.7

2

Zelení

4.9

Svobodní

5.24

1

1

Svobodní

5.2

1

Svobodní

4.7

Piráti

4.78

Piráti

4.8

1

KDU-ČSL

4.6

Zelení

3.77

Zelení

3.8

1

Piráti

4.3

Úsvit

3.12

Úsvit

3.1

1

VV

VV

0.46

Rozumní

1.6
Celkem

100   

21

Celkem

100     

21

7

4

4

2

3

1

Celkem

100   

21

*) tehdy ještě s Klárou Samkovou

ELS : 

Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Ostatní jsou ovšem pouhou špičkou ledovce – 8% (10%) hlasů těch 18% voličů, kteří se voleb účastnili. Neúčast 82% ostatních voličů může znamenat nezájem, rezignaci.
      Nebo naopak spokojenost s rozhodnutím spoluobčanů o tom či onom, v dobrém vědomí že kdykoliv o čemkoliv mohu rozhodovat také.
      Například každé čtvrtletí o předložených věcech obce/města, kantonu/regionu/zěmě, státu a ve věcech mezinárodních. Nebo i aktivněji, když spolupracuji na něčem z toho všeho k rozhodnutí lidu předkládaném.

Možná bychom měli tu hranici "sestřelit", podobně jak právě učinili naši sousedé. Jejich Ústavní soud, zatím u voleb do EP, uznal, že ta hranice je protiústavní, že hrubě porušuje zásadu rovnosti hlasů.
      To pro začátek. Pak, anebo zároveň, bychom měli "sestřelit" tu – umělou – hranici i u voleb do Sněmovny. Pak bychom do Sněmovny mohli volit i ty, kteří se již osvědčili prací v obcích/městech, regionech.

S&D : 

Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

ALDE : 

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

Zelení/ESA : 

Zelení / Evropská svobodná aliance

ECR : 

Evropská konzervativní a reformní skupina

GUE/NGL : 

Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice

EFD : 

Evropa Svobody a Demokracie

NI : 

Nezařazení poslanci – poslanci, kteří nejsou členy žádné z politických skupin

Ostatní : 

Nově zvolení poslanci, kteří nepatří k žádné z politických skupin bývalého
Parlamentu ani k nezařazeným poslancům