Demokracie v praxi Švýcarska – základní prvky, procesy, souvislosti – přehled, praxe, dějinný vývoj


 

 demokracie
 • diskuse, společenská
   
 • federalismus
   
 • hlasovací a volební právo
   
 • hlasování
   
 • Hnutí za demokracii
   
 • iniciativa (viz též "lidová iniciativa")
   
 • kantony (republiky, státy, stavy)
   
 • konkordance, konsens, kolegialita
   
 • konzultační proces
   
 • lidová iniciativa
   
 • lidové referendum – viz "referendum"
   
 • lidové veto (předchůdce referenda) – viz "veto"
   
 • Lidská práva
   
 • obec
   
 • petiční právo
   
 • Politická práva
   
 • politické strany
   
 • politika – viz "demokracie", "tvorba politické vůle a rozhodování"
   

Právo na odvolání

Právo na odvolání zástupců voliči bylo poprvé zavedeno v polovině 19. století, v kantonu Bern 1846, a prosadilo se v jeho druhé polovině. V neposlední řadě díky působení Demokratického hnutí, sítě demokratických iniciativ a hnutí vznikající od 60. let (předminulého století), intenzivně činných po tři desetiletí, než dosáhla svých cílů.(1)

V řadě kantonů je tak dodnes možné, na základě lidové inciativy(2) hlasovat o odvolání poslanců (Bern, Lucern, Uri, Solothurn, Schaffhausen, Thurgau), i vlády (Bern, Uri, Solothurn, Schaffhausen, Thurgau, Ticino). Ale i jinde, jako např. v kantonu Curych, a to tzv. "nepřímým právem na odvolání" (jak je nazýváno a kategorizováno politology a právníky), kde, pokud se občané rozhodnou, tak odvolají celý parlament, vyhlásí nové volby a zvolí parlament nový.

Dnes toto právo, které je částí hlasovacího a volebního práva,(4) ale prakticky nikdo nezná, jakkoliv bylo podstatné v době vznikající demokracie – počínající v době tzv. Regenerace, 1830/31-1848.(5) S rozvojem politických práv(6) – možného zejména i díky činnosti sítě demokratických hnutí a iniciativ(1) v druhé polovině 19. století – pozbylo na významu. Funkční období je podstatně kratší než bylo tehdy zvykem, především ale úzká spolupráce poslanců a vlády s občany se nejen stala běžnou, ale je i účinně podporována ústavně zaručenými politickými právy,(6) zejména právem na iniciativu a referendum.

Samozřejmě, že se stává že zvolení se někdy nezachovají tak jak by měli. Pokud se tak ale stane, sami od sebe odstoupí.S článkem "Právo na odvolání" (bezprostředně) související odkazy na další články k tématu "Demokracie v praxi Švýcarska – základní prvky, procesy, souvislosti – přehled, praxe, dějinný vývoj" (české překlady v přípravě):

(1) Demokratické hnutí (síť demokratických hnutí a iniciativ druhé poloviny 19. století) – (de) Demokratische Bewegung / (fr) Mouvement démocratique / (it) Movimento democratico

(2) lidová iniciativa – (de) Volksinitiative / (fr) initiative populaire / (it) Iniziativa popolare

(3) hlasovací a volební právo (patří k základním politickým právům) – (de) Stimm- und Wahlrecht / (fr) Droit de vote / (it) Diritto di voto e eleggibilità

(4) politická práva, hlasovací a volební právo – (de) Politische Rechte, Stimm- und Wahlrecht / (fr) Droits politiques, Droit de vote / (it) Diritti politici, Diritto di voto e eleggibilità

(5) Regenerace (1830/31-1848) – (de) Regeneration / (fr) Régénération / (it) Rigenerazione

(6) politická práva – (de) Politische Rechte / (fr) Droits politiques / (it) Diritti politiciautor: Yvo Hangartner
překlad: Vladimír Rott

lehce doplněný překlad článku (de) Abwahlrecht / (fr) Droit de révocation / (it) Diritto di revoca (Právo na odvolání) v Historickém lexikonu Švýcarska
 • přímá demokracie – viz "Politická práva"
   
 • referendum
   
 • spolek
   
 • Spolek
   
 • spolková ústava
   
 • spolková vláda
   
 • svoboda
   
 • svrchovanost / suverenita
   
 • subsidiarita
   
 • tvorba politické vůle a rozhodování
   
 • ústava – viz "spolková ústava"
   
 • veto (předchůdce referenda)
   
 • vláda – viz "spolková vláda"
   
 • volby
   
 • volební systémy
   
 • zodpovědnost