Demokracie v praxi Švýcarska – základní prvky, procesy, souvislosti – přehled, praxe, dějinný vývoj


 

 demokracie
 • diskuse, společenská
   
 • federalismus
   
 • hlasovací a volební právo
   
 • hlasování
   
 • Hnutí za demokracii
   
 • iniciativa (viz též "lidová iniciativa")
   
 • kantony (republiky, státy, stavy)
   
 • konkordance, konsens, kolegialita
   
 • konzultační proces
   
 • lidová iniciativa
   
 • lidové referendum – viz "referendum"
   
 • lidové veto (předchůdce referenda) – viz "veto"
   
 • Lidská práva
   
 • obec
   
 • petiční právo
   
 • Politická práva
   
 • politické strany
   
 • politika – viz "demokracie", "tvorba politické vůle a rozhodování"
   

Právo na odvolání

Právo lidu na odvolání poslanců, parlamentu či vlády – důležité kdysi, v počátcích přímé demokracie

Ve Švýcarsku bylo právo (tzv. "přímé") voličů na odvolání zástupců poprvé zavedeno 1846 v kantonu Bern. V dalších kantonech se prosadilo v druhé polovině 19. století. Tak je v řadě kantonů dodnes možné, hlasovat na základě lidové inciativy (1) o odvolání poslanců (Bern, Lucern, Uri, Solothurn, Schaffhausen, Thurgau), i vlády (Bern, Uri, Solothurn, Schaffhausen, Thurgau, Ticino). Ale i mnoze jinde, tzv. "nepřímým právem na odvolání" (jak je nazývají politologové a právníci) – kdy, jako např. v kantonu Curychu, pokud se občané rozhodnou, tak odvolají celý parlament, vyhlásí nové volby a zvolí parlament nový.

Dnes ale toto právo, které je částí hlasovacího a volebního práva,(2) prakticky nikdo nezná. Jakkoliv bylo podstatné v době vznikající (přímé) demokracie,(3) v době tzv. Regenerace, 1830/31-1848.(4) Pozbylo totiž na významu – s rozvojem politických práv, rozvoje možného zejména i díky činnosti sítě demokratických hnutí a iniciativ (5) v druhé polovině 19. století. Nejen že funkční období je dnes podstatně kratší než bylo tehdy zvykem, především ale úzká spolupráce poslanců a vlády s občany (3) se stala běžnou a je i účinně podporována ústavně zaručenými politickými právy,(6) zejména právem na iniciativu, referendum a hlasování o nich.(7)

Samozřejmě, že se někdy stává že zvolení se nezachovají tak jak by měli. Pokud se tak ale stane, sami od sebe odstoupí.S článkem "Právo na odvolání" (bezprostředně) související odkazy na další články k tématu "Demokracie v praxi Švýcarska – základní prvky, procesy, souvislosti – přehled, praxe, dějinný vývoj" (české překlady v přípravě):

(1) lidová iniciativa – viz (7)

(2) hlasovací a volební právo (část politických práv) – (de) Stimm- und Wahlrecht / (fr) Droit de vote / (it) Diritto di voto e eleggibilità, (HLS)

 (3) Přímá demokracie v dennodenní praxi Švýcarska: Jak funguje a proč může dobře fungovat i jinde, na blogu –vjr– (a, nedopsané, na !argument-u)

 (4) Regenerace (1830/31-1848) – (de) Regeneration / (fr) Régénération / (it) Rigenerazione, (HLS)

(5) Demokratické hnutí (síť demokratických hnutí a iniciativ druhé poloviny 19. století) – (de) Demokratische Bewegung / (fr) Mouvement démocratique / (it) Movimento democratico, (HLS)

(6) politická práva – (de) Politische Rechte / (fr) Droits politiques / (it) Diritti politici, (HLS)

(7) lidová iniciativa, referendum, hlasování + práva lidu (část politických práv) – (de) Volksnitiative, Referendum, Abstimmungen + Volksrechte / (fr) Initiative populaire, Référendum populaire, Votations + Droits populaires / (it) Iniziativa popolare, Referendum popolare, Votazioni + Diritti popolari, (HLS)autor: Yvo Hangartner
překlad: Vladimír Rott

text založený na překladu článku (de) Abwahlrecht / (fr) Droit de révocation / (it) Diritto di revoca (Právo na odvolání) v Historickém lexikonu Švýcarska
 • přímá demokracie – viz "Politická práva"
   
 • referendum
   
 • spolek
   
 • Spolek
   
 • spolková ústava
   
 • spolková vláda
   
 • svoboda
   
 • svrchovanost / suverenita
   
 • subsidiarita
   
 • tvorba politické vůle a rozhodování
   
 • ústava – viz "spolková ústava"
   
 • veto (předchůdce referenda)
   
 • vláda – viz "spolková vláda"
   
 • volby
   
 • volební systémy
   
 • zodpovědnost