en   |   nl   |   en nl cs (pdf)  

 

European Citizens' Convention and Constitution


Vrije Europeanen, laat uzelf niet in het hoekje drukken!

De EU Conventie zou permanent moeten gemaakt worden en de EU Grondwet moet onder de soevereiniteit van burgers geplaatst worden

Toen ik in Zwitserland (Europa), mijn tweede thuis, opgroeide begon ook ik deel te nemen aan de goedkeuring van veranderingen van onze Federale Grondwet. Niets buitengewoon, een van de natuurlijkste, bijna alledaagse -misschien een beetje vervelende - dingen. Een van onze politieke burgerrechten, namelijk de Federale Grondwet amenderen, is een van de rechten die wij als Zwitser natuurlijk hebben.

Wij, de burgers, worden in onze grondwet omschreven als de Soeverein en moeten dus onze goedkeuring geven aan elk amendement van de Grondwet. Indien wij dit wensen, beginnen wij veranderingen aan onze Grondwet - dingen erin te zetten die wij nodig achten. De taak van onze volksvertegenwoordigers bestaat erin onze wensen, wanneer een meerderheid van de kiezers dit hebben aanvaard in een federaal referendum, om te zetten in werkbare wetten.

Natuurlijk mogen zij hun amendementen voorstellen, welk wij, de burgers, dan goedkeuren - of niet, zoals wij wensen.

Zo werkt het reeds gedurende generaties en onze Grondwet werd een lapjeswerk. Een lapjeswerk waar ik van houd, zoals van alle levende dingen, die door hun natuur zo zijn: levendig, chaotisch, en van iedereen. Integendeel, grafzerken, die ontworpen zijn om onverwoestbaar te zijn, die leven niet, zij vergaan en hun onverwoestbaarheid blijkt een illusie.

Andere, meer geschoolde mensen, sommige volksvertegenwoordigers, politici en juristen, hielden niet van dit chaotisch lapjeswerk en stuntelige teksten en maakten er een herziene uitvoering van. Tot nu toe vier keer sinds 1848. Om elegant te zijn en om vlot gelezen te kunnen worden. Dit werd uitvoerig besproken door het geïnteresseerd publiek en in beide kamers van het Federaal Parlement. Natuurlijk hadden wij, de eenvoudige burgers, het laatste woord bij de herziening en keurden dit goed in een van de verplichte en bindende referenda. En nu gaan we verder met verbeteren van deze gestroomlijnde versie - tot het weer een lapjeswerk wordt.

En zo leven wij gelukkig verder, ons verwonderend waarom de burgers van Europa deze - natuurlijke - rechten niet hebben en waarom zij in hemelsnaam van zulk een - natuurlijke - deelname in heel veel dingen beroofd worden. En wij verbazen ons erover, waarom de EU Grondwet door een handvol mensen klaar gestoomd wordt, terwijl een geselecteerd publiek van enkele honderden toekijkt in een Conventie theater, waar het voorstel van de Voorzitter overhandigd wordt aan vijftien staatshoofden om het na hun zomervakantie goed te keuren. In plaats van aan miljoenen burgers.

Verbazingwekkend middeleeuws, voor ons eenvoudig Zwitsers oor, oog en geest. Sinds enkele generaties hebben wij onze wetgevende volksinitiatieven en referenda - de Conventie van onze burgers-, en zijn wij de Soeverein volgens onze Grondwet. In onze permanente Conventie van burgers blijven wij hieraan veranderingen toevoegen en goedkeuren. Zo zullen onze kinderen het doen en hun kinderen, enzovoort.

Vrije Europeanen, wilt u de Zwitsers alleen laten, bij het genieten van de natuurlijkste politieke rechten? Neen? Wel dan, lieve mede-Europeanen: waarom eist u niet dat de EU Conventie permanent gemaakt wordt en samen met de EU Grondwet geplaatst wordt onder uw soevereiniteit als burgers?

U bent ook vrije en verantwoordelijke burgers, niet waar? Vrije Europeanen, krijg uw - natuurlijke - rechten!

Vrije Europeanen, laat uzelf niet in het hoekje drukken!

Vladimir Rott / vertaling Ludo De Schutter
Zurich en Praag (Europa)

PS – de herzieningen tot nu toe: 1866, 1872, 1874, 1999 / directe democratie, federaal niveau – 1874: facultatief referendum, 1891: initiatief, 1971: vrouwenrechten


released in August 2003 through NDDIE Network for Direct Democracy in Europe – you may find some of it's people at • citizens-initiative.eu, • democracy-international.org, • democratie.nu, • mehr-demokratie.de (you may join in the working circle mehr-demokratie.de/ak_europa.html), • referendumplatform.nl, • sdnl.nl/wit-view.htm (WIT)...
 
 
available as pdf download (300kb) at: vjrott.com/eccc-call-2003-en-nl-cs.pdf (en, nl, cz)