Dokumentární film "Protestuji!" od Martina Vadase

Kauza Vladimír Hučín, aneb hanebně ostudná kauza přerovská


Vážení a milí přátelé

Pokud byste chtěli dokončení tohoto dokumentu jakkoliv podpořit, spojte se, prosím, s panem Vadasem: Martin Vadas, Říčanova 34/887, CZ - 169 00 Praha 6, e-mail.

Děkuji, Vladimír Rott
Curych/Praha
e-mail

zde dole najdete (od Martina Vadase, únor 2004):
 • O čem a proč - Přerovský skandál je ostudou celé České republiky
 • Synopse dokumentárního filmu "Protestuji!" (pracovní název)
 • Filmografie Martina Vadase


O ČEM A PROČ

PŘEROVSKÝ SKANDÁL JE OSTUDOU CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY

Je skandální, že rozsudek přerovského soudu ve věci rehabilitace Vladimíra Hučína z 12.2.2004 neměl prakticky žádnou odezvu v českých mediích - jen stručné zprávy - vinen/nevinen, potrestán, zapomeňte.

O příběh Vladimíra Hučína jsem se zajímal dlouhá léta jen zprostředkovaně, věnoval jsem se jiným tématům. O jeho anabázi mě informovala od poloviny devadesátých let paní Zdeňka Mašínová z Olomouce, občas jsem četl zmínky v tisku a měl jsem dlouho za to, že se jedna o téma regionálního významu, které se musí rychle vysvětlit. Nedovedl jsem si představit, že by se jeho problémy s postkomunistickou justici neurovnaly v krátké době, kterou vyžaduje každé soudni řízení. Až v průběhu vazebního stíhání Vladimíra Hučína v Praze na Pankráci jsem si začal uvědomovat, že jde o vážný problém věrohodnosti celého polistopadového směřování České republiky. Překvapily mě veřejné útoky ministra vnitra Stanislava Grosse, který kdysi v Kotli TV Nova prohlásil "ještě uvidite..." Presumpce neviny se v České republice nenosí. Překvapila mě i reakce presidenta Václava Havla, který kdesi v novinách konstatoval něco ve smyslu, že věc má řádný průběh...

Osobně jsem poznal bývalého (téměř deset let nejlépe hodnoceného) důstojníka BIS Vladimíra Hučína až v květnu 2002 po jeho propuštění z roční vazby. Jeho osobní projev mě okamžitě zaujal, neuhýbavý pohled primo do očí, pevný stisk ruky, věcné formulovani myšlenek, schopnost naslouchat, dobrá fyzická kondice a mnoho dalších znaků zralé osobnosti v nejlepších letech, kdy člověk jeho kvalit by měl sloužit a pracovat pro demokratický stát, když už se k tomu jednou zavázal. Později jsem ho potkával častěji a ten první dojem se mi ještě upevnil.

Začal jsem připravovat natáčení dokumentárního filmu o Vladimírovi Hučínovi, protože to je moje profese. Když jsem projekt nabízel v České televizi, tak se mnou její dramaturgové sehráli hru na předstíraný zájem, jejímž cílem bylo jen vyzvidat, co všechno o V.H. vím apod. Po půl roce "vytěžování" bez jakékoliv smlouvy řekli, že zájem nemají... To už jsem dávno natáčel - sám na koleně.

Dnes mám natočeno cca 28 hodin videa. Zajímá mě celá geneze jeho příběhu. Připravuji postprodukci dokumentárního filmu, jehož stručný námět tímto zveřejňuji. Mam představu dokumentu cca 1,5 hod., který bychom mohli promítat od města k městu, po festivalech a snad někdy i v TV. Hledám zájemce o finanční vstup do projektu - může mít charakter sponzorské smlouvy nebo předprodej videokazet, DVD apod. Budu žádat i o granty, ale to je běh na dlouhou vzdálenost s velmi nejistým koncem...

Vážným zájemcům nabízím videokazetu VHS (cca 4 hod. hrubého materiálu - záznam obnoveného trestního řízení před OS Přerov ve věci 80. let Vladimíra Hučína - 2003/2004) jako ukázku jedné ze scén budoucího filmu o V.H. a zločinech postkomunistické justice v Č.R.

Martin Vadas

Říčanova 34/887
CZ - 169 00 Praha 6
e-mailSYNOPSE DOKUMENTÁRNÍHO FILMU "PROTESTUJI!"

(pracovní název)

Dvanáctého února 2004 se konalo další kolo soudního rehabilitačního martyria pana Vladimíra Hučína (*1952), odpůrce komunismu. Proces rehabilitace trvá již patnáctý rok po sametu. Představení se tentokrát nazývalo "obnovené trestní řízení".

U Okresního soudu v Přerově zasedla trojice - předsedkyně senátu Mgr. Žaneta Steinbachová s přísedícími Ing. Bohumilem Gibalou a Herbertem Panovským, rozhodovali "pouze" o trestu. Tzv. vinu přijali jako danou od předcházejících senátů, jejichž usneseními se zaštítili - tzv. "vina" byla "prokázána" již komunistickými soudy v roce 1984.

Vladimír Hučín v průběhu hlavního líčení zevrubně objasnil motivace a skutkové podstaty veškeré odbojové (alias "trestné") činnosti a přednesl důkazy o tom, že svým zásahem tehdy znemožnil další činnost agenta StB a KGB Antonína Mikeše. Nikoho přitom nezranil. Soud upozornil na skutečnost, že na rozhodování v jeho věci se na různých úrovních podílejí stále stejní soudci, kteří v té samé věci proti Vladimírovi Hučínovi rozhodovali před i po roce 1989 na různých soudních a bezpečnostních úrovních.

Mgr. Žaneta Steinbachová, předsedkyně senátu, nechala obžalovaného Vladimíra Hučína důkazy a návrhy přednést, aby je vzápětí odmítla, protože "soud" se domníval, že vše přednesené nesouvisí s jeho hlavním úkolem - vynést trest za nezpochybnitelnou vinu! Vladimír Hučín se v osmdesátých letech minulého století ozbrojoval, hanobil státy socialistické soustavy, rozšiřoval letáky "Pryč s okupanty!", podílel se na krádeži zbraně a chemikálií pro výrobu výbušniny, její odpálení projektoval a naváděl k němu jednoho ze spolupracovníků. Soudkyně, zdá se, byla za školou, když probírali Všeobecnou deklaraci lidských práv, kterou 10. prosince 1948 přijalo a vyhlásilo Valné shromáždění OSN. ČSR k ní přistoupila již v roce 1949. Právo na odpor bylo součástí právního řádu už za komunistů, i když to komunisté raději nikomu neřekli, ačkoliv se zavázali, že deklaraci budou vyučovat na školách.

Komunistická rakovina prorostla do rukou mladé soudkyně, přísedících i státního zástupce v dnešním Přerově. Za zřejmou odbojovou činnost proti zločinnému komunistickému režimu v osmdesátých letech minulého století, za kterou zákon 198/1993 Sb. ze dne 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu ukládá povinnost projevovat úctu, Vladimír Hučín dostal v 21. století trest odnětí svobody na 6 měsíců s podmínkou na jeden rok a propadnutí všech tehdy zabavených věcí!

Pobouřená veřejnost v přeplněné soudní síni jen otevřela ústa ohromením. Někteří duchapřítomní vyzvali soudce, aby odložili taláry, protože takovým jednáním jen zesměšňují spravedlnost. Zůstává otázka proč se tak stalo? Komu žalovat?

Justiční zločin jsem zaznamenal na video - cestou do nebe film pustím Sv.Petrovi, až se tam bude cpát některý z přerovských (a dalších zúčastněných) soudců, aby ten Nejvyšší věděl co jsou zač.

Seženu-li peníze na dokončení filmu, přijďte se podívat.

Děkuji za pozornost
Martin Vadas

P.S. - Máte-li zájem podpořit vznik (postprodukci) připravovaného filmu, prosím, spojte se se mnou na adrese:

Mgr. Martin Vadas
Říčanova 34/887
CZ - 169 00 Praha 6
e-mail


FILMOGRAFIE MARTINA VADASE

Absolventský film FAMU "Evžen mezi námi" - (společně s Petrem Nýdrlem a Janem Krausem - 76 min. - 1980); hrany film - distribuován FSB až v roce 1990, Cena za produkci Čs. Literárního fondu - 1991, ČST vysílán v říjnu 1991.

V 80. letech kameraman (spolu s dalšími) etnografických projektů Jany Ševčíkové "Piemule", 1978-1981 v Banatu, © Jana Ševčíková 1992, a "Jakub" z Rumunska a Čech - natáčení 1985-1989, © Jana Ševčíková 1992.
V letech 1985-1990 autor námětů, scénáře, kameraman a režisér několika dokumentárních 35mm filmu o architektuře a výstavbě Prahy, mj. "V Praze roku 1985", "Královská cesta", "Žižkov v jedenáctém roce přestavby" (K.F. Praha).
Kameraman filmu a videoprogramu pro Art Centrum, K. F. Praha a ČsT Praha; spolupráce s režiséry Jaroslavem Hovorkou, Vladimírem Mertou, Markem Šebesťákem, Ivanem Kučerou aj.

V 90. letech autor námětů, scénáře, kameraman a režisér (občas také producent) řady dokumentárních filmu, z nichž některé byly odvysílány Československou a později Českou televizi, mj.:
 • "Diagnóza '90 aneb malé české a slovenské rituály" dokumentární film o iniciačních rituálech a psychotraumatizaci ve skupině (šikaně) 76 min., © ČST Praha 1991
 • "Pelerins d'un Ardent Desir", © Taize - Francie 1991
 • "Nevstoupíš dvakrát do téže továrny" návštěva tzv. oprávněných osob v objektu bývalého Elektrotechnického závodu VADAS v Pardubicích před restituci, © ČST Praha 1991
 • "Otec, matka a Michael" Kocábovi, © TS 11 ČT 1992
 • "Co s televizí?" - scénář a moderování TV besedy, © RZ ČST 1992
 • "Štědrý večer mimo domov", © RZ ČST 1992
 • "Vánoční rozhovor s P. Václavem Malým", © RZ ČST 1992
 • "Kanafas c. 83/1993 "Filmové školy včera a dnes", © Program KF a.s. 1993
 • "Americké filmové školy", © PROGRAM K.F. a.s. 1993
 • "Příběh "Marty Ch.", © Česká televize 1994
 • "Americký zápisník Vladimíra Merty", vyrobil Martin Vadas, © ČT1994
 • "TELEkomunikační martyrium", © ČT 1994
 • "Zpráva o cestě za tlustou čáru", vyrobil Martin Vadas a ČT, © ČT 1994
 • "Alois mezi námi" DF o procesu odpouštění na příběhu P.A. Kanského, pro Křesťanský magazín vyrobil Martin Vadas a ČT, © ČT 1994
 • "Opus bonum Anastáze Opáska" pro Křesťanský magazín vyrobil Martin Vadas, © ČT 1995
 • "Cesty do nebe" - Návraty Oty Krause, bývalého vězně vyhlazovacího tábora do Osvětimi, 60 min. © Martin Vadas 1996)
 • "Země bez hrdinů, zeme bez zločinců" dokumentarní film o odbojové činnosti skupiny bratří Mašínů na území bývalé ČSR, 57 min. © ČT 1996 - čestné uznání u příležitosti udělování Trilobitu 1996
 • "Piják absintu" Žurnál KF a.s. - společně se Soňou Pajerovou, © ČT 1994
 • "GENUS - profesor MUDr. Jan J. Opplt" - vyrobila Febio s.r.o., © ČT 1996
 • "Činnost okrskové volební komise - volby do PS PČR 1996"
 • "Činnost okrskové volební komise - volby do Senátu PČR 1996 - Pro ČSÚ a MV ČR vyrobila ČT, © ČSÚ 1996
 • "Ta naše Slavia česká" o happeningu okolo pronájmu kavárny Slavia v Praze - dokumentární cyklus "OKO" Febio s.r.o., © ČT 1993
 • "Mám strach" dokumentární cyklus "OKO" Febio s.r.o., © ČT 1995
 • "Pod tlustou čárou" o návštěve českých novinářů v archívu Stasi v Berlíně - dokumentární cyklus "OKO" Febio s.r.o., © ČT 1995
 • "Vysoké školy před zákonem" vyrobil Martin Vadas a ČT, © ČT 1996
 • Dramaturgie dok. filmu Kristíny Vlachové "Řekl jsi ďáblovi ne?", © RZ ČST 1992, a Vladimíra Merty "Veselý starobinec Sváti Karáska" vyrobil Martin Vadas, © ČT 1998
 • Režie a kamera dvaceti pěti hraných satirických pořadů podle scénářů Jana Krause a Jiřího Ornesta pro Českou televizi "Dvaadvacítka", © ČT 1997-1999
 • "...Nenechám tu rozvaliny..." scénář, kamera a režie dokumentárního filmu podle námětu Dany Slanarové, © ČT 1998
 • "Cikáni jdou... " scénář, produkce, kamera a režie dokumentárního filmu podle námětu Dany Slanarové, vyrobil Martin Vadas a Česká televize, © ČT 1998
 • "Proti komunismu se zbraní v ruce" dok. z cyklu "Jak to bylo doopravdy"- scénář, kamera a režie, © ČT 1999
 • "Cesty Zdeňka Macala" portrét světoznámého amerického dirigenta moravského původu - námět, scénář, kamera, režie a vyrobil Martin Vadas, © ČT 1999
 • "Cesty víry" scénář, kamera a režie pořadu 05/2000, © ČT 2000
 • Sčítací komisaři a sčítací revizori - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001; Sebe sčítej, aby se s Tebou počítalo; instrukční a informativní videoprogramy, vyrobila ČT pro © Český statistický úřad 2001
 • "Podnikatel roku 2002" DVD vyrobil Martin Vadas a Petr Havlíček, © Ernst&Young CZ 2002
 • "Příběhy Zalezlic" 28 min. sběrný dokument o v r. 2002 záplavami poničené obci, © ČT 2003
Kameramanská činnost:
 • "Bugrband" námět, scénář a režie Vladimír Merta, výroba: K2 s.r.o., © ČT 1995
 • "Anna Birjuková" - scénář a režie Monika Elsíková, © ČT 1995
 • "Mezi ploty" scénář a režie Vladimír Merta, © ČT 1995
 • "Mišpacha je rodina" námět, scénář a režie Vladimír Merta, © ČT 1996
 • "Veselý starobinec Sváti Karáska", © ČT 1998, režie Vladimír Merta
 • "Propast" hraný příběh na motivy povídky L.N. Andrejeva, scénář a režie Monika Elsíková, © Monika Elsíková 1998
 • "Tajná řeč těla" dokument o práci žáků a žákyň Idy Kelarové, režie Vladimír Merta, © ČT 1998, Bronzový klíč v kategorii dokumentů na festivalu Art Film Trenčianske Teplice 1998
 • "Ozvěny ženské duše", © ČT1998, dokumentární hudebni esej Vladimíra Merty a Idy Kelarové; na festivalu ETNOFILM Cadca 1998 - Velká cena Zlatý turoň
 • "Proměny Bokomary" dokumentární esej Vladimíra Merty, © ČT 1998
 • "Král Šumavy" režie Kristína Vlachová, © ČT 2000
 • "Sudkův ateliér", © ČT 2001, spolu s dalšími, režie Marie Sandová
 • "Věž smrti", © ČT 2002, spolu s dalšími, režie Kristína Vlachová - cena Trilobit 2002
 • Cesty víry - dokumentární film "Parlament nebo kostel" o poslanci a faráři Svatoplukovi Karáskovi režie Vladimír Merta, © ČT 2003
 • "Rodiče a děti" tematický večer na ČT2 1.6.2003 scénář a režie Monika Elsíková, © ČT 2003
 • "Jak je důležité míti Filípka" koprodukce dok.film, režie Monika Elsikova, © Martin Vadas a ČT 2003
 • "Velká voda" dokumentární film o povodni v Praze 2002 spolu s dalšími, "Levý břeh" režie Marie Sandova a další, © ČT 2003
 • Cesty víry - "Jsem žid a zdráv" dokumentární film o hledání židovské identity v dnešních Čechách a na Moravě režie Vladimír Merta, © ČT 2003
 • a další.

Martin Vadas

Říčanova 34/887
CZ - 169 00 Praha 6
e-mail