Kvalita politiky, demokracie kompetentní, kooperativní, kvalitní, participativní/přímé a zodpovědné

Pracovní zpráva a pozvánka ke spolupráci

Celková kvalita politiky, demokracie (jejich procesů) se dá posuzovat a měřit v jejich jednotlivých prvcích (elementech) – stupních (celkové intenzity) a podmínkách, předpokladech (zde ve 2 x 4 bodech, kritériích). Postupným dosažením, uskutečněním a větší kvalitou jednotlivých podmínek a procesů stoupá i kvalita celková.

4 stupně (a kritéria) intenzity

  • informace, komunikace
  • dialog, diskuse, diskurs a konsens
  • spolupráce, společná řešení a konkordance
  • spolurozhodování a spoluzodpovědnost

4 podmínky, předpoklady (a kritéria) kvality

  • transparentnost, integrita
  • otevřenost/přístupnost, integrace a kompetence
  • závaznost, spolehlivost (a pravdivost, srozumitelnost)
  • stálost, kontinuita a vývoj (evoluce)

Účelem tohoto, v současné době diskutovaného, návrhu*) je najít – zejména i pro praxi – jasná kritéria a dobrý způsob, jak posuzovat (= analytická, examinační, metrická část) a porovnávat (= komparativní část) konkrétní procesy a/nebo projekty (= empirická část) a tak identifikovat možnosti jejich zlepšení a dalšího vývoje (= akční, evolutivní, procesní část).

*) mj. v pracovní skupině Bürgerbeteiligung hnutí Mehr Demokratie e.V. (Více demokracie) – spolupracující s dalšimi pracovními skupinami, jak interními (viz Arbeitskreise), tak externími, jakož i v sítích (např. Netzwerk Bürgerbeteiligung) – práci (na požádání) odborně podporuje vědecká část kuratoria – výsledky práce jsou předkládány ostatním členům a příznivcům (online, v mailových tematických skupinách), a následně diskutovány jak online, v mailech (širší skupiny) tak na setkáních, a pak schvalovány na sjezdech mj. jako tzv. pozice hnutí (nebo jejich aktualizované části), a prezentované širší veřejnosti a mediím – viz Positionen, dále Hintergrundmaterialien, Publikationen, Themen.
vjr, březen/červen '13