Volby do EP bez hranic – pouze s "přirozenou hranicí" danou počtem mandátů

Tabulky k diskusnímu návrhu, VR, 27.5.14
 
Průzkum/odhad Výsledky (na stránkách Evropského parlamentu) Volby bez (umělé) hranice (v ČR 5%) – pak s "přirozenou hranicí" ...% hlasů na jeden mandát
herzmann.cz/wp-content/uploads/2014/05/TK-140516-Eurovolby-TZ.pdf vysledky-volby2014.eu/cs/country-results-cz-2014.html > Souhrnná tabulka Evropský parlament s přímějšími a přímými mandáty...
Volby do Evropského parlamentu 2014
Česká republika
Evropský parlament Výsledky evropských voleb 2014
Výsledky podle jednotlivých zemí – Česká republika
...s plauzibilním předpokladem že bez (umělých) hranic by voliči volili i menší strany/skupiny či jednotlivce – včetně (sdružených) Ostatních...
...2019 (?)
Souhrnná tabulka podle evropských politických skupin a národních politických stran
průzkum 9.-13.5.14 a odhad k 16.5.14
(herzmann.cz)
Odhad 26/05/2014 01:29 CEST v zrcadle výsledků voleb 24./25.5.14
volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ
Skupiny EP
Strany %    Křesla Strany ČR %      Křesla ELS S&D ALDE Zelení / ESA ECR GUE / NGL EFD NI Ostat-ní (EP) Strany %    KřeslaANO 2011 20.1 6 ANO 2011 16.13 4 4 ANO 2011 16.1 3
TOP 09 / STAN (koalice) 14.2 4 TOP 09 / STAN (koalice) 15.95 4 4 TOP 09 / STAN 16.0 3
ČSSD 12.5 4 ČSSD 14.17 4 4 ČSSD 14.2 3
KSČM 12.2 3 KSČM 10.98 3 3 KSČM 11.0 2
Úsvit*) 7.7 2 KDU-ČSL 9.95 3 3 KDU-ČSL 10.0 2
Ostatní 7.6 Ostatní 7.78 Ostatní 8.2 2
ODS 7.2 2 ODS 7.67 2 2 ODS 7.7 2
Zelení 4.9 Svobodní 5.24 1 1 Svobodní 5.2 1
Svobodní 4.7 Piráti 4.78 Piráti 4.8 1
KDU-ČSL 4.6 Zelení 3.77 Zelení 3.8 1
Piráti 4.3 Úsvit 3.12 Úsvit 3.1 1
VV VV 0.46 Rozumní 1.6Celkem 100    21 Celkem 100      21 7 4 4 2 3 1 Celkem 100    21
*) tehdy ještě s Klárou Samkovou ELS :  Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Ostatní jsou ovšem pouhou špičkou ledovce – 8% (10%) hlasů těch 18% voličů, kteří se voleb účastnili. Neúčast 82% ostatních voličů může znamenat nezájem, rezignaci.
      Nebo naopak spokojenost s rozhodnutím spoluobčanů o tom či onom, v dobrém vědomí že kdykoliv o čemkoliv mohu rozhodovat také.
      Například každé čtvrtletí o předložených věcech obce/města, kantonu/regionu/zěmě, státu a ve věcech mezinárodních. Nebo i aktivněji, když spolupracuji na něčem z toho všeho k rozhodnutí lidu předkládaném.

Možná bychom měli tu hranici "sestřelit", podobně jak právě učinili naši sousedé. Jejich Ústavní soud, zatím u voleb do EP, uznal, že ta hranice je protiústavní, že hrubě porušuje zásadu rovnosti hlasů.
      To pro začátek. Pak, anebo zároveň, bychom měli "sestřelit" tu – umělou – hranici i u voleb do Sněmovny. Pak bychom do Sněmovny mohli volit i ty, kteří se již osvědčili prací v obcích, regionech.
S&D :  Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
ALDE :  Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Zelení/ESA :  Zelení / Evropská svobodná aliance
ECR :  Evropská konzervativní a reformní skupina
GUE/NGL :  Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice
EFD :  Evropa Svobody a Demokracie
NI :  Nezařazení poslanci – poslanci, kteří nejsou členy žádné z politických skupin
Ostatní :  Nově zvolení poslanci, kteří nepatří k žádné z politických skupin bývalého
Parlamentu ani k nezařazeným poslancům