http://hzpd.org/prihlaska.htm
zpět >>
>>
HzPD - Obsah / "Home"
Kontaktní adresy HzPD - Jak se přihlásit / Náš účet
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HNUTÍ ZA PŘÍMOU DEMOKRACII
(HzPD)
Se sídlem:  PhDr. Milan Valach
B. Martinů 44
602 00 Brno
- Koordinátorka:  Pavla Bařinová
Staňkova 30
700 30 Ostrava-Jih

Přečtěte si přihlášku před vyplněním. Vyplňte a odešlete po zaplacení Vašeho příspěvku.

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ HZPD
(Fyzické osoby)

Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:  *)
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:

*) rodné číslo nahrazuje Váš podpis


Rodinní příslušníci (nemusí platit členský příspěvek):
Jméno Příjmení Datum narození
Minimální členský příspěvek HzPD činí 200,- Kč ročně (po 1.7. 100,- Kč)

Příspěvek je možno zaslat na náš transparentní účet u eBanky č. 474584001/2400 nebo poštovní poukázkou na adresu koordinátorky HzPD.
Členský příspěvek nad 200 Kč lze platit ve splátkách.
 
Členský příspěvek HzPD / dar: 
uhrazen dne: 
Evidenční číslo složenky: 
(Potvrzení, Vklad)

-
  • Můj zájem o členství byl motivován:

-
PROHLÁŠENÍ
  • Jako zájemce o členství v Hnutí za přímou demokracii (HzPD), jež je otevřenou demokratickou skupinou, která se principiálně staví za otevřenost a upřímnost v politické činnosti, hlásím se i já k těmto principům.
  • Prohlašuji, že jsem četl(a) statut (včetně dodatku) a cíle HzPD v ČR. Vstupuji do HzPD s odhodláním dodržovat jeho statut a přispívat svou činností k naplňování jeho cílů.
  • Hlásím se k Hnutí za přímou demokracii a ztotožňuji se s jeho pojetím demokracie založené na rovnosti všech lidí bez ohledu na jejich barvu pleti, pohlaví, etnický původ, náboženské a politické přesvědčení a sociální postavení.
-

Děkujeme! Po zmačknutí bude Vaše přihláška odeslána e-mailem koordinátorce HzPD.
> nahoru <