------------------------------------------------------------------------

     CELOSTÁTNÍ PETICE PRO ZAVEDENÍ PRÁVA NA PŘÍMOU DEMOKRACII V ČR

------------------------------------------------------------------------

Podepsaní požadují uzákonění práva na občanskou iniciativu pro závazné
referendum

Jméno a příjmení      Adresa/Email                 Podpis
..................... ............................ .....................
1

..................... ............................ .....................
2

..................... ............................ .....................
3

..................... ............................ .....................
4

..................... ............................ .....................
5

..................... ............................ .....................
6

..................... ............................ .....................
7

..................... ............................ .....................
8

..................... ............................ .....................
9

..................... ............................ .....................
10

..................... ............................ .....................
11

..................... ............................ .....................
12

..................... ............................ .....................

Prosím o rozmnožování této petice a zasílání sebraných podpisů na adresu
koordinátorky iniciativy:
     Pavla Bařinová, Staňkova 30, CZ - 700 30 Ostrava - Jih
     E-mail: pbarinova@volny.cz,  Tel.: 069 6737620

Online můžete podepsat na:
     http://pdemokracie.ecn.cz/petice.htm / http://hzpd.org/petice.htm
Web: http://pdemokracie.ecn.cz / http://hzpd.org

------------------------------------------------------------------------