Při příležítosti voleb do Evropského parlamentu jsem se zmínil o úspěchu snah našich sousedů v Německu, "sestřelit" zprvu 5%-ní a pak i 3%-ní hranici, takže do EP volí bez jakékoliv "laťky" kterou by listiny osob na kandidátkách musely překonat.*) V odpověď přišla (22./23.5.14) poznámka, že: "při 21 mandátech rozdělovaných v ČR nemůže žádná strana, která nedosáhne na 100/21 = 4,762% hlasů počítat s mandátem, i kdyby žádný zákon 5%-ní hranici nestanovil".
          Ano, to je tzv. "přirozená hranice", která také u těchto voleb početně dokládá že – při 21 mandátech – u Evropských voleb jde o volby osob, "pře/početně" přes jejich partaje/skupiny.

Jak tabulka s odhady podloženými průzkumem ukazuje, jeden z problémů – kolem i těchto voleb a na jejich příkladě – je v tom že Zelení, Svobodní, KDU-ČSL a Piráti mandát (podle průzkumu) nezískají, jakkoliv by to odpovídalo vůli voličů.
          Pokud se jim nepodaří do právě začínajích (23./24.5.14) voleb oslovit dost voličů, aby se jejich člověk přehoupnul přes tu uměle zvýšenou laťku (zde pouze lehce z 4,762% na 5% – u voleb do Sněmovny je to už horší, kde by ta "přirozená hranice" byla, a měla být, 100/200 = 0,5%, početně vyjádřeno).
          A ostatní, pokud by se domluvili aspoň na jednom, dvou či více lidech, by také mohli něco přinést. Jak by to šlo – viz Josef Mrázek et al.: S12 SPOJENÍ, spojeni.org (2011/12), či Gregor Hackmack: Demokratie einfach machen / Prostě dělat demokracii (2014), zpráva o stavu snah o tzv. "zosobněné volební právo" v kapitole Mehr Einfluss beim Wählen / Přímější volba (jedné ze snah lidí hnutí Více demokracie / Mehr Demokratie, inspirovaných demokracií Švýcarska – k ní viz např. přehled: spojeni.org/d-ch-cs).

Takže: Koho jdete volit? Kterou z osob, či osobností?

Zdraví, Vladimír Rott
*)...Přátelé, kolegové v Německu, z a kolem Více demokracie (mehr-demokratie.de), právě zavčas k těmto volbám do Evropského parlamentu úspěšně prosadili zrušení jakékoliv "uzavírací volební klauzule", žalobou u tamějšího Ústavního soudu, že to hrubě porušuje rovnost hlasů. U voleb do Evropského parlamentu tu, solidně právně vypracovanou argumentaci, Ústavní soud přijal. Na rozdíl od vnitrostátních voleb. Zlí jazykové tvrdí že se tak stalo proto, že by to doma zamíchalo pohodlným životem etablovaných stran...

V pracovní skupině "Evropa" jsme nedávno diskutovali nad návrhy volebního práva EU, co psali němečtí experti, kteří se skupinou spolupracují, mj, i ve skupině "volební právo", takže návrhy byly pěkně složité, aspoň jak se nám laikům zdálo. A jak jsme tak o tom mluvili, co by mělo pro lepší běh věcí smysl, byli jsme pak dva, tři, co "vymysleli" že do Evropského parlamentu by mohlo být volební právo EU, které by mohlo být lepší než ta všemožná omezení a "přerozdělování" jak je zvykem v mnoha, tedy všech, zemích EU. Zajímavé by bylo, dát občanům EU na vybranou mezi tím jednoduchým EU právem jak do EP volit a nebo volebním právem té či oné země... Je třeba vykoumat, jak by se dalo realizovat a pořádně vypracovat...

Volby do Evropského parlamentu 2014 – Česká republika
HERZMANN – průzkum 9.-13.5.14 a odhad k 16.5.14 [1] PDF
strana ANO 2011 TOP 09 / STAN ČSSD KSČM Úsvit*) ODS Zelení Svobodní KDU-ČSL Piráti ostatní celkem
– % hlasů**) 20.1 14.2 12.5 12.2 7.7 7.2 4.9 4.7 4.6 4.3 7.6 100
– mandáty početně 4.2 3.0 2.6 2.6 1.6 1.5 1.0 1.0 1.0 0.9 1.6 21
– přepočítané***) 6 4 4 3 2 2 21
*)  tehdy ještě s Klárou Samkovou
**) při předpokládáné volební účasti 29.6%
***) zde tzv. D'Hondtovou metodou [2]