blisty.cz/2006/3/20/art27587.html

20.3.2006

Honorární konzul ČR v Curychu – zase ostuda

Vladimír Rott

Bohatá stařenka a nezištný přítel

Rozsudek Spolkového (nejvyššího) soudu v Lausanne, po téměř desetiletí soudních procesů, potvrdil minulý měsíc rozhodnutí odvolávacího kantonálního soudu Basilej-město, podle kterého je Werner Stauffacher "nehodný nastoupit dědictví" a především nesmí provádět výkon závěti. Hrubě totiž zneužil důvěry klientky, aby se pokusil zmocnit jejího mnohamilonového majetku.

Soud také konstatoval, že podle etiky (nejen) advokátů musí pověřený zastupovat zájmy klienta. Pokud by snad, jak se i v tomto případě stalo, klientka, dáma na sklonku svého života, pocítila přátelskou vděčnost za "osobní přízeň" advokátovu, musí se on zachovat profesionálně. Tedy zastupovat její zájmy, notabene za více než slušný honorář bohatě čerpaný po dobu čtyř let. A ne usilovat o její majetek.

Tentokrát se jednalo o zneužití postavení právníka, když se pan Stauffacher vloudil do přízně paní Hildegard Kirchbach, aby se jí nechal dosadit jako jediný dědic. Aby se, když v roce 1995 v Basileji zemřela, pokusil zmocnit jejího milionového majetku – značných financí a hodnotných uměleckých děl.

"Pokoutní advokát" opět v mediích

A tak se Werner Stauffacher, honorární konzul ČR v Curychu, kde je neslavně znám jako jeden z "pokoutních advokátů" (týdeník Facts), zase objevil ve švýcarských mediích. Ani tentokrát se pan advokát nestydí prohlašovat, že se z jeho strany jednalo pouze o "nezištné přátelství".

Alespoň jednou už mu hrozilo vyloučení z curyšské advokátní komory – pro podobné případy na okraji práva nebo těsně za jeho okrajem. Tím by přišel o svou lukrativní živnost, kterou by pak nesměl vykonávat. I tady (zatím) vyklouzl.

Jednou už byl postaven před soud, ale nepodařilo se nic prokázat. A tak byl v roce 2002 po vleklejším desetiletém procesu naopak osvobozen a dostalo se mu finančního odškodnění. Podle žaloby mělo jít o trestný čin, zneužití postavení jako důvěrníka firmy. Pan Stauffacher uvádí, že se naopak snažil "nekonvenčním způsobem" vynutit vyšetřovaní kvůli praní peněz, na které narazil.

Německá korupce a curyšští kolegové

Jméno Wernera Stauffachera se – spolu se jménem jeho kolegy Heinze Egliho, advokáta a honorárního konzula pacifického ostrova Vanuatu (Nové Hebridy) – také začátkem desetiletí objevilo při stále ještě neuzavřeném vyšetřování skandálu korupce spojené se stavbou spalovny odpadků Köln Rieh v Kolíně nad Rýnem. Jde o praní peněz, úplatky úředníkům a politikům. Ale nikdo z hlavních účastněných (zatím) není ochoten svědčit proti společníkům. Až na malou výjimku již odsouzeného podnikatele. Samozřejmě, že pan Stauffacher rozhodně popírá jakoukoliv protiprávnost své bohulibé činnosti a předpokládá, že se i tentokrát nic neprokáže.

Honorární konzul České republiky

Pan Stauffacher si libuje své postavení honorárního konzula České republiky: "Příjemné je, že si do značné míry můžete dělat, co se vám zalíbí." Pan advokát také přiznává "určité vakuum", které teprve jeho úřad činí zajímavým. Honorární konzul sice není diplomat, přesto ale reprezentuje zahraniční stát a tím i patří ke stinnému okraji světa diplomatů. Sice je formálně podřízen ministru zahraničí, ale prakticky si může dělat co chce. Zejména u států, které to neberou s morálkou až tak úzce.

Tento pletichářský curyšský advokát, který sám česky neumí, delegoval konzulární administrativu svému sekretariátu. O to intenzivněji se může věnovat péči lukrativních vztahů.

K jeho přátelům podle jeho slov patří bývalý ministerský předseda a nynější prezident Václav Klaus, jehož neteř pracovala v kanceláři pana Stauffachera. Na druhou stranu pan advokát uvádí "dobré kontakty" ke švýcarským koncernům, již od dob privatizace devadesátých let, kdy pro ně "zprostředkoval mnohý lukrativní obchod".

Na to, že si při tom naplní vlastní kapsu, je patřičně pyšný: "Když za mnou přijde nějaký koncern, který chce v Česku investovat, tak to je pro mne mandát jako jakýkoliv jiný. A jsem samozřejmě i pak řádně placen – za své styky k českým politikům a za můj předstih v informacích, což je pro nejeden obchod rozhodující."

Tak není problémem, krýt náklady na konzulát, vykázané ročně 300 000 švýcarskými franky. Ale to o co jde, co jde do vlastní kapsy, jsou franků miliony, desítky milionů.

Tak například pan Stauffacher veřejně požadoval po spolkové, státní švýcarské společnosti Swisscom – následnici Telecomu PTT, předtím PTT – za své služby v rámci privatizace 24 milionů a úroky. Tehdejší angažmá tohoto státního koncernu sice skončilo žalostným fiaskem – jak Švýcaři tak jejich holandští partneři trestuhodně podcenili nutnost z privatizované části socialistického státního monopolu vybudovat skutečnou společnost. Ale pan Stauffacher touto "skromnou" sumou oceňuje své vynikající služby ve zprostředkování podílu 1,5 miliardy dolarů, přestože ten nakonec zmizel v jedné z černých děr "východoevropské mafie".

O nějakém přínosu pana honorárního konzula, ať pozitivním či negativním, ale u Swisscomu nechce nikdo nic slyšet. Ostatně stejně jako nechce nikdo nic slyšet o odpovědnosti za tu nehoráznou ztrátu ve vlastních řadách.

Dobročinná činnost

Pan Stauffacher se angažuje v dobročinných organizacích, vždyť i pro vlastní kapsu je tak příjemné se pohybovat tam, kde přispívají bohatší na zlepšení podmínek méně privilegovaných...

Prameny, odkazy

rozsudky:
  • Rozsudky Spolkového soudu 5C.121/2005 a 5P.161/2005 ze dne 6.2.2006, také částečně publikovány Spolkovým soudem.
články:
svědectví:
  • českých a zahraničních odborníků dnešní společnosti Český Telecom
stránky Wernera Stauffachera: