blisty.cz/2005/6/30/art23943.html

30.6.2005

Odsun brně›nských pedagogů bude morálně› zcela oprávně›ný

Vladimír Rott

Pan Valach, jako přesvě›dčený zastánce tzv. "kolektivní viny" si zase nevidí na špičku nosu.*) Kdyby byl schopen podívat se a zamyslet se o ně›co dál než špička jeho nosu je, zjistil by, že se Přemysl Janýr snaží – a to velmi ohleduplně› – přiblížit českému čtenáři jiný pohled na vě›c, než ten do nekonečna omílaný propagandou.**) Propagandou napřed totalitní, předtím nacionalistickou, nyní populistickou.

Pokud by pan Valach byl s takovými názory sám, nestál by ani za povzdechnutí. Bohužel ale dokumentuje stav přežívající části "socialistické" pedagogiky a ně›kterými jejími představiteli dodnes šířené "komunistické" ideologie třídní, nebo rasové, nebo národnostní nenávisti. Názory pana Valacha také dokládají smutný stav polovzdě›lanosti v Ȍechách, přičemž polovzdě›lanost považuji za ještě› lichotivý výraz.

Jak je levné nenávidě›t ně›jakou etnickou, rasovou, nebo jinak odlišnou skupinu! Lidem s malým rozhledem – a z ně›j pocházejících pocitů méně›cenosti a ublíženosti, jak pan Wognar trefně› píše – taková nenávist, zášť, nebo zapšklost ale zřejmě› dodává pocit nadřazenosti.

Předpokládám, že by pan Valach, pokud by se kdy dostal k moci – což v jeho případě›, zdá se, naště›stí nehrozí – právě› v tomto totalitním duchu kádroval, a odsouval, lidi vhodné, nebo nevhodné, pro jím vybírané a intepretované "ně›které prvky 'polopřímé' demokracie".

Pokud bychom mě›li pokraěovat v diskusi na úrovni pana Valacha, ale tak aby i jemu ně›co přinesla, dovoluji si navrhnout téma: Odsun brně›nských pedagogů bude morálně› zcela oprávně›ný. Možná by ho to přivedlo k zamyšlení. A k čemu by takové zamyšlení bylo, mohlo být?

Bez pořádného zamyšlení totiž nezbývá nic jiného než bludný kruh tragických výsmě›chů lidskosti, tragických výsmě›chů pochopení jeden druhého, jak trefně› píše pan Wognar.

I pro pana Valacha by mě›lo platit – učit se, učit se, učit se. Což neznamená papouškovat, papouškovat, papouškovat.


*) Milan Valach: Odsun sudetských Ně›mců byl morálně› zcela oprávně›ný, BL 29.6.05
**) Přemysl Janýr: Odsun po šedesáti letech, BL 29.6.05