blisty.cz/art/23596.html

3.6.2005 – zde později doplněna poznámka o elektronickém hlasování

O čem právě hlasuji/eme...

Vladimír Rott

A sice poštou, už doma leží nějaký ten týden, s informacemi, jako i argumenty zastánců a protivníků. O něčem hlasuji/eme, protože to zákon vyžaduje, o něčem, neboť jsme a/nebo naši spoluobčané podepsali iniciativu.

Naše rozhodnutí jsou závazná – k tomu citát/y spolkového prezidenta/spolkové prezidentky v rozhovoru pro zahraniční média: "Není na mě, jako představiteli spolkové vlády, abych komentoval/a rozhodnutí lidu. Ale je zcela samozřejmé, že jej plně respektuji, bez ohledu na to, jestli odpovídá mínění vlády, jak jej lidu předložila v referendu."

Pozn.: spolkový/á prezident/ka je ryze reprezentační funkce, v ročním rytmu svěřená jednomu ze sedmi členů spolkové vlády, zároveň ředitelů/ředitelek oddělení (Departementsvorsteher/in, Chef des département, Capo di dipartimento, Scheffa/schef dal departament, Head of Department) spolkové správy, dodatečně k jeho/jejím věcným úkolům)

Hlasovací lístky musí dojít do soboty, abych/om nemusel/i jít tento týden k jedné z mnohých volebních uren, a to nejpozději v neděli do 12 hodin.

Pozn.: elektronické hlasování, e-voting (web, sms) se připravuje, problémem je, zatím (stav 2005), nedostatečná ochrana před případnými manipulacem a nedostatečná transparence, kontrola procesů přímo občany

Diskuse o těch všech našich věcech probíhají mezi lidmi, v rodinách, ve veřejných diskusích, které si občané svolávají, nebo které svolávají nejrůznější zájmové organizace, a samozřejmě také v médiích.

...ve městě Curychu

Spolkové, federální věci

  • Bilaterální smlouvy Švýcarsko-EU, část "Asociace s dohodami Schengen a Dublin" – o tom, jestli chceme otevřené hranice a přesunout rozhodování z části do "Bruselu", také jestli se chceme zúčastnit informačních systémů, které se EU snaží uvést do chodu (během diskusí se ukázaly některé jejich závažné nedostatky).

  • Zákon o partnerství – (zejména) pro partnery stejného pohlaví, kteří si chtějí svůj vztah zaregistrovat, aby jejich vztah a povinnosti z něj vyplývající úřady braly vážně.

Kantonální věci (kanton Curych)

  • Školský zákon – nedávno odmítnutý, protože pro většinu občanů příliš "divoký" zákon musel být přepracován do použitelnější podoby, aby probíhající změny ve školách měly právní podklad, bez něhož by se musely zastavit.

  • Lidová iniciativa "Krajina" – ještě více státem (kantonem a spolkem) chráněných území.

Obecní věci (město Curych)

  • 110 milionů na nový stadion "Letzigrund" (a co je zajímavé – zdejší stadion stojí totéž, nebo o něco méně než v Praze, a pak že se máme bát otevřených hranic, že prý ceny na "Východě" naše hospodářství ohrozí, jak tvrdí část těch, zastupující ty spíše opatrné).

  • 11.3 milionů pro úpravy, aby tento nový stadion odpovídal požadavkům fotbalového mistrovství "EURO 2008".

  • Změna obecního řádu o jeslích, školkách a družinách (tady se to, a ještě k tomu něco dalšího, vejde do jednoho dvouslova "Kinderbetreuung") – týká se zejména otázky, jestli se má starat obec sama, nebo především občané a jejich soukromé organizace (a pokud oni a ony, tak samozřejmě s veřejnými subvencemi).

  • Změna obecního řádu o převodu Organizace pro azyl, která se v naší obci, tedy v našem městě, stará o uprchlíky všech barev a původů, do formy veřejně-právní instituce města Curychu (místo jednoho z oddělení městské curyšské správy).

  • Změna obecního řádu o Organizaci školní správy – zmenšení počtu institucí, zajímavé pro české spoluobčany by mohlo být, že školní správa je pod silným dohledem občanů, a občané si do ní volí své zástupce, kteří mimo jiné i například dohlížejí na práci učitelů (dalo by  se říct že něco jako inspektoři, ale vlastně něco úplně jiného...).