blisty.cz/2004/5/14/art18122.html

14.5.2004 – zde doplněno o to co ŠK opominul, či opominul uvést (vyznačeno tučně a/nebo v [hranatých závorkách])

česky (czech)

anglicky (english)

Vladimír Špidla: "Nemyslím si, že náš politický vývoj směřuje k referendové demokracii"

Štěpán Kotrba [a Vladimír Rott, s písemně zaslanými otázkami, pro D-Europe / NDDIE.org, síť Evropských hnutí, organizací za více demokracie, a více přímé demokracie, v Evropě]


Úvodem

[VR]: Prohlášení premiéra Vladimíra Špidly minulý podzim o přípravě zákona o referendu v ČR vzbudilo velké sympatie a značný zájem v západoevropských kruzích - od občanských hnutí po politiky – které se snaží o „více demokracie“ ve všech zemích Evropy. Na rozdíl od účelového jednorázového referenda, české speciality, by se, podle pojetí těchto kruhů, jednalo o první takový krok k evropské demokracii 21. století v nových zemích Evropy. Podle některých zpráv, zveřejněných v zahraničních mediích (1), (2) ([ŠK] citující ale zprávu ČTK vašem duelu v televizním pořadu Partie na Primě s předsedou opoziční ODS Topolánkem ze 7. října 2003), [VR] se jedná o závazné prohlášení vlády ČR.
[ŠK]: Vladimír Špidla nedávno médiím zopakoval (3), že vláda bude usilovat o uzákonění referenda obecného v souvislosti s referendem o Ústavě Evropské unie. ODS označila tento postoj za vydírání, neb chce realizovat zvláštní referendum pouze o otázce ústavy EU. Téma změny ústavních institutů považují Britské listy za zásadní pro rozvoj demokracie, a tak požádaly premiéra o rozhovor na toto téma.


Interview

[ŠK]: Parlamentní shromáždění Rady Evropy se přitom velmi vážně zabývalo problémem, jak zvýšit občanskou participaci občanů na fungování státu a státních institucí, a přijalo k tomu v roce 1997 rezoluce č. 1121 a 1129 o nástrojích občanské participace v zastupitelské demokracii, která se podrobně zabývá problematikou referenda. Při zvážení všech jeho kladů i záporů doporučuje, aby se v uvážené míře referendum používalo, protože to je moment občanské participace, je to něco, co zvyšuje občanské sebevědomí, co upevňuje vztahy občanů ke státu.
[VR]: Pane premiére, pokud otázku referenda myslíte vážně a v onom evropském duchu, jaký bude další postup vlády?

Další postup vlády je velmi jednoduchý, vláda předloží návrh zákona o referendu do sněmovny a do senátu a bude se o tomto zákonně jednat a budeme se ho snažit prosadit.

[VR]: Pokud by občané během příštích voleb změnili své preference a tím i složení vlády, je takové prohlášení závazné i pro vládu v jiném složení?

Není to závazné pro další vládu, není to závazné pro kohokoliv. Trvalé jsou pouze zákony.

[VR]: Pokud by ale Vaše prohlášení nemělo být závazné a projevem vůle ústavní většiny, jak tvrdí někteří pozorovatelé v ČR, jaké jsou pak šance zavedení referenda v ČR? Jde o požadavek společnosti?

Samozřejmě, že mé prohlášení není vůle ústavní většiny, maximálně vůle vládní koalice, která ústavní většinu nemá. Proto bude nutné získat podporu napříč politickým spektrem.

[ŠK]: Součástí ústavního pořádku České republiky je i Listina základních práv a svobod, která ve svém čl. 21 odst. 1 zakotvuje právo občanů podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců... Listina základních práv a svobod uvádí v uvedeném ustanovení formu přímého podílu občanů na správě veřejných věcí na prvém místě. Přesto občané neměli možnost rozhodnout o vstupu České republiky do NATO. Znemožní připravovaný vládní návrh zákona o referendu zpětné referendum o otázkách, už jednou přijatých Parlamentem?

Ne, žádné referendum nemůže umožňovat zpětné hlasování v kterýchkoliv otázkách uzavřených již jednáním parlamentu.

[VR]: Jaké jsou, podle Vašeho názoru, v ČR šance pro uskutečnění soudobějšího pojetí politiky – zavedení institutů přímé, participativní, demokracie – než demokracie ryze parlamentární, zastupitelské? Vaše strana, sociální demokracie, deklaruje toto ve svém dlouhodobém programu, poslanci levice podali už několik návrhů ústavního zákona o výkonu moci lidem v referendu...

Myslím si, že je třeba, abychom hledali další cesty a myslím, že dalším krokem, po mém soudu, je přímá volba prezidenta. Proto to podporuji.

[VR]: Angažujete se ve věci vládou připravovaného obecného referenda i Vy osobně? [ŠK]: Poslední avizovaná iniciativa už má konkrétní podobu – k realizaci připravený projekt a nebo se prozatím jedná pouze o nápad, sledující nedávnou iniciativu Tonyho Blaira týkající se referenda o Ústavě EU?

Ano, angažuji se v zákoně o obecném referendu, myslím si, že zákon o obecném referendu je zásadní věc.

[ŠK]: Dokáže prosadit vláda koalice, disponující pouze 101 hlasy z 200 - tedy tou nejmenší možnou většinou – zákon, který vyžaduje ústavní většinu? S čí pomocí počítáte?

Není jasné, zda koalice dokáže prosadit referendum, konec konců, sociální demokracie předkládala referendum již asi osmkrát. Myslím, že bude velice záležet na tlaku občanské veřejnosti.

[ŠK]: Domníváte se, že v současné chvíli opoziční KSČM podpoří koalici v otázce obecného referenda, obsahující v sobě referendum o Ústavě EU? Občanští demokraté a komunisté jsou přece proti návrhu této ústavy...

Nevím, co podpoří komunisté. Jejich postoj k řadě věcí je překvapivý a ambivalentní.

[VR]: Myslíte, že se dnes žijícím občanům České republiky dostane za jejich života politických práv v rozsahu takovém, jako mají například občané Švýcarska (4), [ŠK] kde je referendum v té či oné podobě standardním nástrojem výkonu moci?

Ne, nemyslím si, že náš politický vývoj směřuje k referendové demokracii švýcarského typu. Ale přesto si myslím, že se nám podaří zákon o referendu prosadit.

[ŠK]: Dovedete si představit transformaci parlamentní demokracie posilováním institutů přímé demokracie až po nahrazení stávajících zákonodárných sborů úředníky – odborníky, připravující podklady pro přímý výkon práv občany samotnými – například v souvislosti s průnikem telekomunikačních a informačních technologií do veřejného života, médií i politiky? Dovedete si představit elektronické volby či časté elektronické referendum prostřednictvím informačních terminálů s jednoznačnou autentizací biometrickými údaji občana jako celoevropskou budoucnost demokratické realizace správy věcí veřejných?

Ne, takovou věc si nedovedu představit. Ta není typickou ani ve Švýcarsku, kde je velmi rozvinutá referendová demokracie, stejně tak se neodehrává ani ve státě Kalifornie, kde v referendech postoupili snad nejdále.

[ŠK]: Jak vidíte při realizaci této vize, která už dnes je technologicky možná a její části už se ve světě realizují, roli politických stran? Jsou politické strany podle vašeho názoru připraveny na blížící se digitální budoucnost?

Podobně jako, svého času, římská legie vytvořila schéma pro jakoukoliv ozbrojenou složku na tisíc let dopředu, tak jsem přesvědčen, že politické strany jsou formou, která umožňuje lidem, na základě svobodného sdružování, svobodně a společně hledat politické řešení pro nejrůznější otázky. A politika je kolektivní dílo. Nedá se dělat bez společenství, stejně tak, jako něco tak jednoduchého, jako je motorka, nevyrobíte sám.Poznámky – články, citáty, odkazy

(1) anglicky:

www.rferl.org/newsline/2003/06/3-CEE/cee-090603.asp
CZECH PREMIER WANTS TO PUT EUROPEAN CONSTITUTION TO A REFERENDUM...
(RFE/RL Newsline, 9.6.2003) – Prime Minister Vladimir Spidla told a television audience on 8 June that he agrees with a proposal by the opposition Civic Democratic Party (ODS) to submit the European Constitution to a referendum in the Czech Republic, CTK reported.
International agencies quoted the president of the European Convention, Valerie Giscard d'Estaing, as saying on 6 June that a compromise has been reached and that a proposed European Constitution will be discussed at the EU Thessaloniki summit on 20 June. Spidla said such a referendum could be held in 2004, after the Czech Republic joins the EU. ODS Chairman Miroslav Topolanek welcomed the premier's statement.
During their televised debate, Topolanek rejected suggestions, including by Premier Spidla, that ODS does not fully support a "yes" vote in the accession referendum scheduled for 13-14 June.

(2) anglicky:

www.euobserver.com/index.phtml?sid=18&aid=12948
CZECH REPUBLIC HEADING FOR POLL ON EU CONSTITUTION
(EUobserver, 7.10.2003) ...Prime Minister Vladimir Spidla said on Tuesday (7 October) that his government will submit a bill on holding referendums which would enable people to express their stance towards the draft of the European constitution. According to Mr Spidla, who was speaking at an extraordinary session of the lower house of Parliament, the government will not draft a special law applying only to a referendum on the EU constitution but a general law on referendums which would pave the way to holding nationwide polls on various issues. "The government will submit to parliament a draft bill on a general referendum, since there are unquestionably a number of issues of first-rate importance which it is right to turn to the people", Mr Spidla said quoted by the CTK...

(3):

ŠPIDLA CHCE KVŮLI EUROUSTAVĚ OBECNÉ REFERENDUM, TOPOLÁNEK NE (ČTK, 2.5.2004)...
www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=64743

(3) anglicky:

www.ceskenoviny.cz/news/index_view.php?id=64762
SPIDLA WANTS GENERAL REFERENDUM TO HELP EURO-CONSTITUTION
Prague (CTK, 2.5.2004) – Premier and senior government Social Democrats (CSSD) Chairman Vladimir Spidla said in TV Prima's Sunday match discussion programme today that a referendum on the proposed European constitution should be announced on the basis of a general referendum law.
Spidla's opponent in the discussion, head of the senior opposition Civic Democrats (ODS) Mirek Topolanek, said that he considers putting the two questions together to be blackmail. "It's the same blackmail as with the VAT bill, where the political ambitions of this government were put together with European regulations," Topolanek said. Topolanek said he wants a special referendum just for the European constitution.
Because of the CSSD's problems with pushing through a law on referenda, he said he expects problems with pushing through this bill. "In any case I support a bill that would create referenda as an institution, not a one-time referendum bill," Spidla said. The government promised to present a general referendum bill in October, but the government coalition is not united in this question.
Topolanek has said in the past that the ODS will not recommend that voters support the proposed constitution in its current form. He did not repeat this today, however. Topolanek presented Spidla with a large pacifier after the debate, symbolising that the Czech Republic is a newborn member of the EU. The ODS has been the biggest supporter of a referendum on the EU constitution, which is expected to be approved at the July EU summit.

www.design.radio.cz/en/article/46203
CZECH REPUBLIC IN THE EUROPEAN UNION (Czech Radio, ...2004)
The Czech Republic and nine...joined the European Union on the 1st May 2004...
...There is not a political consensus in the Czech Republic...The right wing opposition Civic Democratic Party is one of the most Eurosceptic mainstream right-wing parties in Europe. The party leader Mirek Topolanek has made it clear that he sees no need for a European Constitution, a view shared by the partys former leader, Czech President Vaclav Klaus. It is no coincidence that the British Conservative leader, Iain Duncan Smith chose Prague as the place to launch his partys fiercely Eurosceptic platform in July 2003, standing alongside Mr Topolanek. Like the British Tories, the Civic Democrats are in favour of a referendum on the EU Constitution, but they have stopped short of rejecting the Constitution outright.
At the other end of the political spectrum, the Communists, the third largest force in parliament, have also expressed scepticism over EU reform. They too are calling for a referendum on the Constitution. The Czech government will need the support of at least part of the opposition in order to ratify the Constitution when it is finally agreed, as the treaty will require a three-fifths majority in order to be approved by parliament, and the government currently enjoys only a fragile parliamentary majority...

(4) anglicky (také francouzsky, italsky, německy):

Political rights in the Swiss Confederation
www.admin.ch/ch/e/pore/
How is a new law enacted? (Legislative procedure)
www.admin.ch/ch/e/gg/