blisty.cz/art/16269.html

15.12.2003

EU a sebevědomé Polsko – a problémy pod stůl zametené

Poznámky k denní "podružné" aktualitě a k napínavým tématům, jaksi pozapomenutým

Vladimír Rott

I tentokrát nejde o selhání, neúspěch, nebo krizi – jak by se mohlo zdát, kdybychom věřili povrchnímu zpravodajství – ale o běžnou politickou hru, obvyklou i v EU. A – v aktuálním případě neoblomných Poláků – také jde o zkušenost Polska, že se jim už jednou dostalo peněžní kompenzace, výměnou za to že "ustoupili" ve finiši přístupových jednání. Což by mohlo být pro ČR poučné.

O tomto pozadí je i dokument "Fogh behind the facades", myslím – tedy doufám – že i česká média se o něm zmínila. K tomuto, jedinečnému, dokumentu viz například: Dánská otevřenost šokuje EU (BL) / Dánská otevřenost šokuje EU (SL). Tento dokument chtěl i pan Verheugen zamést pod stůl, ale svoboda západních médií se prosadila proti tomuto jeho přání.

Poláci – samozřejmě – zase ustoupí, hned jak jim EU přislíbí očekávaný obolus. Dokud je z čeho platit, a dokud částky nejsou pro západní část EU příliš vysoké, takže nevzbudí přílišnou pozornost. (1) Obdobně pokeruje nejen zmíněné Španělsko, ale všechny státy, které tyto hry o moc, vliv a peníze – tedy peníze jiných, dokud oni platí – ovládají.

Pokud stačím sledovat dění v ČR, tak se mi zdá, že vůči EU hraje spíše roli poslušných žáčků, v očekávání odpovídajících pochval. Toto chování ale jen ukazuje nezkušenost a, především, slabost. O lehce opovržlivém pohledu na takové "začátečníky" svědčí i zmíněný dokument (jako mnoho dalších zpráv, rozboru a reportáží v západních médiích). Myslím, že by stalo za to, přibližovat českému čtenáři tyto stránky "tvrdého" jednání, jaké vidíme v případě Polska. (2)

Poznámka (1) – S touto lehkostí souvisí téma o tom, jak lehkomyslně (pře)rozdělování peněz daňových poplatníků politiky, od svých voličů příliš vzdálenými, se nutné stane skutečným problémem. Ne jen problémem zametaným pod stůl.

Poznámka (2) – Tato politická hra by měla být spojena jak se vznikající demokratickou politikou nových členů, tak s její vznikající ekonomikou. (3)

Poznámka (3) – Jak je to, čemu se říká Východní mafie, integrováno v ekonomikách celého Západu – tedy nejen EU, ale zejména i USA, včetně jejich off-shore rájů – by bylo další téma. S tématem "podružným", jak tyto mafie využívají zdrojů EU dnes již plynoucím a jak se chystají na zdroje plynoucí o něco štědřeji po 1.5.2004. (4)

Poznámka (4) – Další téma by bylo o "naivitě", tedy o trestuhodném oportunismu, o trestuhodné ctižádosti politiků, dobře obeznámených s rozbory jimi žádanými, dokládajícími, jak východní kandidáti nesplňují kriteria k přístupu, a požadujícími, aby se s integrací počkalo. Toto, závažné, téma se "uspěšně" podařilo zamést pod stůl.

Ne že bych nebyl pro připojení ČR a jejích sesterských zemí, bratrských států – ba naopak. Ale účinný tlak na to, aby tyto země skutečně – ne jen na papíře – zavedly řádnější struktury než ty vysoce korupční, by prospěl všem. Nejen zejména občanům bývalého sovětského bloku, kterým by se – konečně – dostalo právních a občanských jistot a práv.