blisty.cz/art/14052.html

20.5.2003 – POLEMIKA

Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko

Vladimír Rott

Bohužel se ani u jednorázového (!) "referenda" o vstupu ČR k EU o referendum nejedná. V ČR je ústavně daná veškerá politická moc do rukou reprezentantů, na rozdíl od např. Švýcarska, kde je stále v rukou občanů. Proto není možné mluvit o referendu, jehož předpokladem je ústavně garantovaná závaznost rozhodnutí suverénu, tedy občanů, kteří mají svrchovanou politickou moc (nikomu "neodevzdanou").

V ČR se jedná o (ústavně) nezávazný plebiscit, kdy o uskutečnění výsledku rozhoduje politická reprezentace. Jakkoliv si zákonem o jednorázovém (!) "referendu" toto rozhodnutí procedurálně zkomplikovala.

K tomu cituji:

Nemůžeme souhlasit s trvzením, že ČR má ústavní zákon o referendu. Ústava z roku 1993 nemá žádnou výslovnou referenci k instituci referenda, ale článek 2 o suverenitě lidu se výslovně týká přímé demokracie. Z tohoto článku vyplývá několik důležitých důsledků.

V České republice není žádná positivní právní báze pro instituci referenda. Dokud nebude přijat ústavní článek upravující tuto záležitost, lid – jako držitel státní autority – delegoval tuto svou svrchovanost státním orgánům, kteří ji vykonávají v jeho pověření. ČR je plně reprezentační demokracií.

Navíc znění čl.2 §2 zcela jasně uvádí, že státní orgány nemají jakoukoliv povinnost přijmou ústavní článek o referendu.

Jediný typ referenda, pro který v ČR existuje právní báze je referendum lokální.

Frédéric Esposito

Research and Documentation Center on Direct Democracy (C2D),
Law Faculty, University of Geneva,
Uni Mail 40, bd du Pont-d'Arve, CH-1211 Geneva 4
tel: + 41 22 7058435, fax: + 41 22 7058536
e-mail: frederic.esposito@droit.unige.ch
web: c2d.unige.ch (Institut C2D)

Institut C2D ženevské university se zabývá tím, do jaké míry ta která země je demokratická, měřítkem je stupeň demokracie Švýcarska, včetně tak zvané demokracie přímé. Tak např. včera švýcarští občané rozhodovali o devíti federálních záležitostech, spolu se záležitostmi místními – kantonálnímí a obecními, městskými. Celkem, podle obce, od jednoho do dvou tuctů rozhodnutí, pro politické reprezentanty samozřejmě závazných.