blisty.cz/2003/1/17/art12517.html

18.1.2003

Šokující zpráva OSN: Romové jsou zkouškou pro Evropu

OSN apeluje na Evropu: Romové, ti nejchudší z chudých na východě, musejí být konečně integrováni. Diskriminace Romů ve východní Evropě zasahuje všechny oblasti jejich života.

Informace, zveřejněné dne 17.1.03 ve švýcarském deníku Tages-Anzeiger, shrnuje Vladimír Rott

Malé děti s velkýma očima si hrají v bahně, dospívající, kteří ani své vlastní jméno neumí hláskovat, ženy s vyrážkou peroucí prádlo v potůčcích vody. Kdo kdy zavítal do slumů v předměstích východoevroských měst, ten se nestačí divit: to živoření v rozpadlých přístřešcích, ta neuvěřitelná bída, která nikoho nevzrušuje – to je přece Afrika v Evropě!

Nyní k této bídě dodává zpráva programu Spojených národů pro rozvoj (UNDP, United Nations Development Program) tvrdá čísla. Jimi měřeno, jsou ten mizivý stupeň alfabetismu, ta vysoká úmrtnost dětí a podvýživa romského živoření ve východní Evropě zcela v sousedství bídy na jižní Sahaře.

Zpráva UNDP popisuje a kvantifikuje 5000 romských osudů v pěti východo-evropských zemích – Česku, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Metodika první kvantitativní zprávy k tomuto problému, a vyhodnocení údajů dodávají reprezentativní obraz podmínek, v kterých žije 5 milionů Romů na východě Evropy.

Každý druhý Rom, zachycený v reprezentativní anketě, trpí hladem několik dní v roce, nebo dokonce v měsíci, každý šestý hladoví každy den. Třetina všech Romů neukončila ani základní školu, ve státním systému školství těchto zemí jsou děti této menšiny zcela nedostatečně zastoupeny. Každá pátá romská rodina své děti ani do školy neposílá, nemůže si dovolit je dostatečně vybavit.

Jen pětina Romů má vůbec nějaké oficiální pracovní místo, další pětina žije z příležitostných prací. Nejvyšší nezaměstnanost, 44 procent, je mezi mladistvými od 15 do 24 let.

Osm z deseti Romů se ani nedoslechlo o programech, pro ně určených. Devět z deseti neznají nevládní organizaci, které by mohli důvěřovat, ani žádnou politickou stranu, která by se o jejich problémy zajímala.

Název zprávy, představené ve čtvrtek v Ženevě veřejnosti, "Jak se vyhnout pasti závislosti" nastiňuje možná řešení. Nejen, že takové poměry by musely každého Evropana donutit k hlubokému studu, naznačují autoři zprávy.

Jak kdo zachází s menšinami je zkouškou pro demokracie Evropy, zdůraznil Kalman Mizsei, pro tuto oblast příslušný ředitel UNDP. Země východní Evropy se mohou jen tehdy úspěšně integrovat do Evropské unie, pokud obstojí ve zkouškách, jakou je například zacházení s Romy. "To ale nemohou samy zvládnout. K tomu je nutné úsilí všech."


Další informace / kontakt – UNDP "Avoiding the Dependency Trap", Roma Human Development Report:

Erin Trowbridge trowbridge@undp.org UNDP/COA

Další informace v angličtině naleznete po celém světě, jedna zpráva na RomNewsNetwork je např. zde.