blisty.cz/art/12143.html

24.11.2002

S odstupem, sympatiemi a pobavením

Švýcarský pohled na setkání NATO v Praze

Vladimír Rott

Příjemný je odstup k setkání NATO v Praze. Jako k jedné z mnoha podružnějších událostí týdne, další epizody v kontinuitě dění minulých týdnů, měsíců. Kontinuita snažení USA, a Ruska, o prosazení jejich zájmů. Kontinuita hledání nového významu NATO. Kontinuita pokračujících změn v bývalé zájmové oblasti bývalého Sovětského svazu. Kontinuita snahy zbrojního průmyslu o další zakázky.

Odstup

Namátkou vybrané titulky ze švýcarských medií:

Sympatie

Sympatie k lidem bývalých kolonií sovětského bloku, i dalších zemí, pochopení jejich převážně nepříliš kritického nadšení nad tím, že zase o něco více patří k "Západu". Pochopení jejich problémů s tím, že na soutěžení s bohatými partnery bez masivní pomoci asi těžko v dohledné době budou mít. Pochopení jejich obav, že ti mocní se zase bez nich o nich dohodnou. Pochopení, že není snadné se orientovat v tom, co z toho všeho, co před nimi leží, je přednější.

Pobavení

Pobavení nad veselejší stránkou episod kolem setkání, zdrojem vtipů a karikatur. Mocným ale vůbec nevadí, že jsou často směšní. Moc ještě nezavazuje. Možná, že jednoho dne zavazovat bude – velká, společná šance vznikající moderní Evropy.

Zkratky a jimi označená media: BAZ Basler Zeitung, BZ Berner Zeitung, NZZ Neue Zürcher Zeitung, TA Tages Anzeiger (Zürich) / SF Schweizer Fernsehen, SR Schweizer Radio, DRS německá a rétorománská redakce
seznam článků – 2002 »