archiv.neviditelnypes.zpravy.cz/hyena2002/clanky/2002/08/24104_0_0_0.html
blisty.cz/art/11375.html

21.8.2002

Sbírky na pomoc proti povodňovým škodám by se měly monitorovat

/ Povodně, sbírky, finanční pomoc a ... korupce, skandály

Vladimír Rott

Opadla staletá voda a teprve teď je vidět rozsah škod, ještě větší než před pár lety. Ne, na to nejsme zvyklí. Na zcela běžný český "desátek" ale ano. Všudypřítomný, každodenní a v závratné výši.

Každoroční povodně (například) ve Švýcarsku

Tady, v hornatém Švýcarsku, jsou sice záplavy každý rok, ale takový rozměr najednou jako právě teď v bezprostředním sousedství v ČR, Německu, Rakousku, na Slovensku, ... to je přece jen moc.

V průměru obnášejí zdejší roční škody způsobené nespoutatelnou vodou něco přes 200 milionů CHF, jednotlivé místní katastrofy dosáhly v minulých letech kolem 1/2 miliardy. Ale lidé jsou na to "zvyklí", tedy připravení, a dobře funguje i infrastruktura obcí, kantonů a federace. Co tady ale nefunguje, na co nikdo tady není zvyklý, je jinde zcela běžná všudypřítomná korupce. (Korupce = zneužití moci, postavení k osobnímu prospěchu. Čím mocnější, tím vyšší?)

Samozřejmě, jako i tento rok, lidé sbírají a pomáhají.

Sbírky doma a v zahraničí - už ne?

Začínají se ale ozývat - na neblahé zkušenosti založené - hlasy, že "na rozdíl od minulých záplav v ČR nedám tentokrát už nic". Podle osobní informovanosti - informovanosti "samozřejmě" (!) v nejlepším jen částečné - jde o zklamání více méně doložené příklady korupčního zneužití sbírek v ČR před pár lety.

Pomoc EU a obvyklý "desátek" v neznámé výši

Jak všichni víme, přes minulý víkend se sešli Schröder, Schüssel, Dzurinda a Špidla. Finanční pomoc EU všem těmto postiženým zemím je přede dveřmi. V nemalé výši. Jak všichni víme.

Výběrčí korupčního desátku - o jehož skutečné "sazbě" dusící rozvoj naší země se můžeme jen domnívat - se už těší... Jak všichni víme.

Monitoring - jeden ze začátků právní jistoty v ČR

Co kdybychom odhodili některé naše zvyky? Dovedete si představit, že by bylo možné dát dohromady třeba něco jako monitoring všech sbírek a pomocí?

Má vláda, mají magistráty, mají obce zájem takový monitoring účinně podporovat? Měla, měly, by mít. Vždyť by se jednalo o jeden z prvních kroků k tak nutnému právnímu systému, k právní jistotě. Mají občané v ČR možnost něco takového požadovat a prosadit? Může k takovému monitoringu přispět i transparency.cz ?

A pokud opravdu nevíme, jak na to - proč nepožádat zahraničí právě o tuto pomoc?


PS - v těchto dnech došlo mailem

[A]: "... Jsem přesvědčen, ze je třeba rozlišovat mezi státem a lidmi. Stát se projevil jako loupeživá organizace se sklonem ke gangsterství. Pokud chceme pomáhat státu, budeme lízat ruku, která nás mlátí ..."

[B]: "... Oceňuji váš zájem o zdejší potopu a o strádání postižených, souhlasím s [A], ze "je třeba rozlišovat mezi státem a lidmi".

V r. 1997 jsem složil 5.000 Kč na účet u ČNB - Česká centrální banka v den, kdy byl účet otevřen (žiju v Praze za český plat), letos nic takového nezamýšlím ...

Povodeň nám vyplavila na povrch :
  • několik desítek tisíc chudáků, kteří přišli o všechno,
  • několik tisíc obětavých hrdinu, kteří neváhali při pomoci riskovat i své životy
  • několik jednotlivců, kteří neštěstí jiných využili k malému rabování.
Ale povodeň dosud skrývá:
  • několik set státních a obecních politiků a úředníků typu p. KARLA SRBY - bývalého gen. tajemníka ministra Kavana, kteří využijí situace k velkému rabování - 10% z ceny státní nebo obecní zakázky jako úplatek zadavateli je všeobecně uznávanou normou, takže z veřejných rozpočtů bude utráceno dvoj až trojnásobek skutečných škod - můj odhad je 200-300 mld. Kč, ale to se bude odehrávat důvěrně bez účasti sdělovacích prostředků ... a stát bude ve prospěch těch SRBŮ loupit hlava nehlava a poukazovat přitom na humanitární účel ..."