blisty.cz/2002/7/9/art10979.html

9.7.2002

Kampaň za evropské referendum

European Referendum Campaign

Snahy občanských skupin a hnutí o demokratizaci EU, donedávna zcela stranou zájmu politiků, se dostávají z debat v akademických kruzích právě do těch politických kruhů donedávna tomuto čerstvému větru uzavřených.

Představy většiny těch evropských politiků, kteří tyto snahy berou vážně jsou zatím poznamenány novostí tématu, řečeno diplomaticky. Řečeno nediplomaticky je zarážející neznalost dnes aktivních politiků o přednostech, možnostech a nástrojích participace občanů na věcech veřejných. Jakož i o zkušenostech s nimi.

Právě ze Švýcarska pocházejí impulsy jak pro svět akademiků, tak pro hnutí v jednotlivých zemích, tak pro hnutí celoevropská, ať přímo nebo zprostředkovaně. Otevřenost, pluralita, široká společenská diskuze, zodpovědnost politiků, politika jako kvalifikovaná správa věcí společných, služba občanům a samozřejmost jejich participace. Něco z toho obsahují i požadavky Kampaně za evropské referendum (European Referendum Campaign).

Přiložen je (pokus o) český překlad z angličtiny obsahu webových stránek této kampaně na: erc2.org (europeanreferendum.org), píše Vladimír Rott:

Kampaň za evropské referendum

Výchozí situace

Mezivládní konference v belgickém Laekenu prohlásila, že reformy jsou předpokladem dalšího vývoje Evropské unie. Laekenské prohlášení vedlo k založení "Konventu o budoucnosti Evropy" s účelem vypracování návrhů reforem EU, které by pak Evropská rada uskutečnila.

Je velmi pravděpodobné, že výsledkem práce Konventu – který zahájil svou činnost v březnu 2002 a bude trvat jeden rok – bude návrh ústavní smlouvy EU. Laekenské prohlášení – které určuje obsah práce Konventu – velmi jasně požaduje "více demokracie" a účast občanů na politice v Evropské unii.

Laekenské prohlášení (citáty)

"První otázkou tedy je, jak můžeme zvýšit demokratickou legitomnost a transparentnost dnešních institucí."

"Po celé Unii se musí evropské instituce více přiblížit občanům."

"Nakonec vyvstává otázka, jestli tato (...) reorganizace dlouhodobě nepovede k přijetí ústavního textu."

"Předseda Konventu (musí) předložit výsledky (práce Konventu) Evropské radě."

Kampaň

Konvent má mimo jiné za úkol "zvýšit demokratickou legitimnost" Unie. Máme za to, že toho je možné nejlépe dosáhnout celoevropským referendem. Proto jsme zahájili "Kampaň za evropské referendum". Pokud by totiž přijetí Ústavní smlouvy mělo proběhnout bez referenda, jednalo by se spíše o krok zpět než o zvýšení občanské akceptace evropského projektu.

Našim cílem je zvýšit pozornost účastníků Konventu a dalších politických reprezentantům k těmto otázkám. Dále chceme dosáhnout podpory naší výzvy co nejvíce organizacemi zemí Evropské unie a kandidátských zemí.

Aktivity kampaně

 • Podpora celoevropské sítě aktivit.
 • Neustálé cílené lobování Konventu.
 • Interaktivní homepage naší kampaně.
 • Celoevropský "Akční den" s tiskovými konferencemi a informačními stánky, kdy naše kampaň bude představena širší veřejnosti.
 • Mezinárodní konference pro výměnu názorů a ke koordinaci činnosti.
 • Předložení naší výzvy Konventu, spolu se současně probíhajícími kampaněmi a tiskovými konferencemi po celé Evropě.

Výzva za evropské referendum

Signatáři výzvy za evropské referendum požadují:

1) Aby Ústava nebo Ústavní smlouva EU, která vzejde z práce Konventu na budoucnosti Evropy, obsahovala ustanovení, které požaduje předložení Ústavy nebo Ústavní smlouvy občanům členských a kandidátských zemí v celoevropském referendu, konaném během stejného dne ve všech těchto zemích.

2) Aby vlády a parlamenty členských a kandidátských zemí EU přijaly odpovídající ústavní a zákonná ustanovení k uzákonění závazného referenda. Ústava nebo Ústavní smlouva bude přijata v těch zemích, kde obdrží většinu hlasů v referendu.

3) Aby se toto referendum konalo zároveň a společně s evropskými volbami v roce 2004.

Signatáři (při vyhlášení výzvy)

Mehr Demokratie e.V. (Více demokracie), Německo – Agora Europe, Holandsko – Motivados, Španělsko – Permanent Forum of Civil Society (Stálé fórum občanské společnosti), Belgie – WIT for Direct Democracy (Občanské fórum za přímou demokracii), Belgie – Civic Participation Society (Společnost občanské účasti), Bulharsko – Alternative to EU (Alternativa k EU), Finsko – Hnutí za přímou demokracii, Česko – Referendum Platform (Platforma referendum), Holandsko – Institut für mehr Demokratie und Soziale Dreigliederung (Institut pro více demokracie a soziální tříčlennost), Lucembursko – Forum for Citizens' Democracy (Fórum za občanskou demokracii), Řecko

Jak se zúčastnit

Tato výzva je určena všem organizacím, které se zasazují za demokracii – ať jsou progresivní, konzervativní, pro nebo proti evropské integraci. Jestliže se nám podaří vytvořit co nejširší takovou síť spojenectví, nebude pak už pro nikoho možné zpochybnit nebo ignorovat naše společné snažení, rozdělit je jakýmikoliv politickýcmi nálepkami.

I když účastníci sitě mají sledují vlastní politické cíle, je celá kampaň mimo společné cíle zcela neutrální. Nesledujeme prosazení jiných cílů než těch zásadních naší společné výzvy.

Chceme získat podporu organizací ze všech konců Evropy se všemi možnými zájmy, reprezentující tisíce občanů, zasazujících se o naši společnou věc. Co nejširší účastí chceme také získat dostatečnou pozornost širší veřejnosti.

Naši kampaň můžete podpořit ...
 • jako partner našeho projektu
 • jako podporovatel, signatář

Účast jako partner našeho projektu

V zemích EU a kandidátských zemích hledáme partnerské organizace pro koordinaci naší kampaně. Chcete-li s námi spolupracovat jako partneři projekt, musíte být ochotni a schopni kontaktu se všemi ostatními organizacemi a získat co největší podporu ve vaší zemi.

Dále spolupořádáte mediální kampaně, rozesíláte informační materiál všem zájemcům, a lobujete u vašich parlamentářů..

Účast jako podporovatel, signatář

Jako podporovatel podepíše vaše organizace Výzvu za evropské referendum. Od nás budete pravidelně dostávat všechny informace o pořádaných akcích, událostech a o úspěchu kampaně.

Kontakt

Jestliže se zajímate o účast v síti naší kampaně – ať partneři nebo signatáři – kontaktujte nás. Rádi zodpovíme vaše dotazy a podáme vám další informace.

Koordinační partneři

(a další, jak se připojují)

Koordinační kancelář (prozatím, může se změnit):
European Referendum Campaign – Thomas Rupp
Humboldtstrasse 76 – D-60318 Frankfurt am Main – Německo
tel/fax + 49 69 59 44 46 – rupp@mehr-demokratie.de

Materiály, downloads

 • (on-line) zde připravujeme materiály ke stažení

Odkazy

Jednotlivé země

 • Belgie – WIT – www.ping.be/jvwit/withomepage.html
 • Bulharsko – Civic Participation Society – www.members.tripod.com/~freeinf
 • Česko – Hnutí za přímou demokracii – www.hzpd.org
 • Německo – Mehr Demokratie e.V. – www.mehr-demokratie.de
 • Holandsko – Referendum Platform – www.referendumplatform.nl
 • Holandsko – Agora Europe – www.agora-europe.org

Evropa

 • NDDIE – Network for Direct Democracy in Europe – www.nddie.org
 • Initiative & Referendum Institute – Europe – www.iri-europe.org
 • Permanent Forum of Civil Society – www.europeanmovement.org
 • EU-Observer – www.euobserver.com
 • (a další, jak aktualizujeme)

Frankfurt / Curych, červenec 2002