blisty.cz/art/10435.html

3.5.2002

Nevolit je další nebezpečná póza

Vladimír Rott

Nevolit je, podle mého, pouze další nebezpečná póza (viz článek Egona Haičmana). Další póza dalšího z chytrých lidí, kteří přes svou inteligenci ale neumí nic jiného, než se pohybovat v minulém světe omezených názorů a – zejména – nečinnosti. O tom, jak kdy taková omezenost a nečinnost byly či nebyly "objektivně" dané, bychom mohli také diskutovat. Myslím, že se shodneme na tom, že byly – a stále často jsou – "pohodlné". Jestli jsme si svobodu, kterou nyní máme, nijak nevybojovali ani nezasloužili je dnes už úplně jedno. Jedno ale vůbec není, pokud bychom jí nazačali používat.

Kdyby letošní volby nebyly o ničem jiném než o volbě mezi zly, vetším a ještě větším, tak prosím. Myslím ale, že v ČR konečně nastala doba, kdy je možné začít zcela prakticky s politikou "ze spodu". A, vycházíme-li z dnes daného, volit ty, kteří se o ní zasazují. Stejně důležité jako volit je nejen činnost těch zvolených přinejmenším sledovat, ale zejména – pro Vás mám dojem že to je dnes nepředstavitelné – na denodenní politice se spoluúčastnit, přinejmenším účinnou kontrolou.

Mám tady výhodu, a nevýhodu, zkušenosti života v takovém politickém systému. Nevýhoda spočívá v "nesdělitelnosti" těm kteří lpí na svých, jak píšete, skriptech. Výhoda spočívá v tom, že je ten společenský systém ve svých principech tak jednoduchý, že i ten nejméně inteligentní člen společnosti v něm má místo, místo své spoluúčasti.

Za rozhodující výhodu ale považuji to, že právě letos začala konkrétní práce na tom, jak takovou politiku pro lidi a s lidmi v ČR začít uskutečňovat. A tento začátek nejen volím, ale zejména se na něm spoluúčastním – před volbami, během nich, po nich a samozřejmě mezi nimi.