blisty.cz/files/isarc/0106/20010607j.html

7.6.2001

Zdravotnictví

Vítejte v Evropě, svobodní občané!

Vladimír Rott

Také, jako pan Chytil, si velmi cením snah paní Boškové a Občanského sdružení na ochranu pacientů. Její Dopis českých pacientů komisaři Rady Evropy pro lidská práva – ZDE – je přesně to, co dnešní Evropa na občanských právech obnáší a čeho dnešní Evropané samozřejmě používají. Vítejte v Evropě, svobodní občané!

Cítím ale nutnost opravit nepravdivé informace pana Chytila – ZDE – co se týče situace ve Švýcarsku. Zde je pacient podle zákona plně informován, všechna data jsou mu přístupná, a sice v originálech. Kdykoliv (kopie samozřejmě dostane). Tato pacientova p l n á informovanost je nutná, samozřejmá, nejen pozpátku, ale i předem – o diagnoze, terapiích, operacích, alternativách, lécích, možných následcích.

Není pravda, jak píše pan Chytil: "jistě ne vše", ale jest pravdou: "jistě úplně vše"! Pan Chytil, jako lékař, je o nějaký ten krok za paní Boškovou...

Další, podstatný, rozdíl mezi ČR a Švýcarskem vidím jak v respektu člověka před člověkem – tedy i lékaře před pacientem – vlastním této společnosti, tak i v – přiznávám že poměrné – jednoduchosti pro občana, právo prosadit. Absurdní zkušenosti se zneužitím práva proti poškozenému, za plné účasti soudů a neschopného přihlížení "obhájců", jsem zatím měl možnost udělal jen v ČR.