blisty.cz/files/isarc/0104/20010411i.html

11.4.2001

Ted Turner – Opravdu je škoda, že neinvestuje do ČT či do Novy?

Vladimír Rott

Nevím, jestli až taková škoda. Jeden z větších US kšeftařů už investoval (do Novy, tuším ;-). Pokusil jsem se převést Ted Turnerovy cíle na příklad BL, lépe se pak posuzují:
  1. BL budou sloužit lidu Če(ch, Moravy a Slez)ska a provádět redakční politiku nezávislou na vlastnících společnosti, na vládě anebo na jakékoli politické nebo mocenské skupině.

  2. Zpravodajství BL bude spravedlivé, vyvážené, objektivní a bude zobrazovat fakta a sdělovat pravdu.

  3. BL budou rozvíjet český jazyk a kulturu, všelidské hodnoty, včetně rodinných hodnot.

  4. BL budou zobrazovat Če(chy, Moravu a Slez)sko jako zemi bohatou na pracovní zdroje a duchovní hodnoty.

  5. BL budou prosazovat a dodržovat vysoké mravní standardy vůči svým pořadům, vážit si tradic če(ské, moravské a slez)ské společnosti s její mnohonárodní (ANO !, původně ano – jenže dnes etnicky vybílenou) kulturou.

  6. BL budou poskytovat slovo všem sociálním vrstvám a skupinám če(ské, moravské a slez)ské společnosti.

  7. BL nebudou vůči vládě Če(ch, Moravy a Slez)ska ani vůči kterékoli politické straně nebo osobnosti v opozici (AHA – tady Ted Turner dělá "pragmatický" ústupek mafiánsko-(post-)komunstickému kapitálu a moci).

  8. BL budou čelit korupci a dezinformacím.

  9. Novináři BL budou nastolovat otázky – dokonce ty nejsložitější a rozporuplné – ale musí se zdržet vlastních odpovědí nebo interpretace událostí. Závěry na základě vyložených faktů si mají udělat sami diváci.

  10. BL budou dbát zájmů svých akcionářů, ale nebudou ustupovat od zásad své práce v zájmu zisku.
Článek 7. – jak Vás taky asi napadlo – je před samým začátkem již počátkem konce "svobodné" NTV v Rusku, a určitě nepatří k proklamovaným "základním principům nestrannosti". Ted Turner jde za pouhým kšeftem, jak jest mu bohatě dáno.