blisty.cz/files/isarc/0103/20010320k.html

20.3.2001

SZ Süddeutsche Zeitung, Bavorsko, pátek 16.3.2001, strana 44

Český ministr pro ochranu životního prostředí Kužvart v Mnichově

Bavorsku je Temelín příliš nebezpečný

Ministr Schnappauf žádá přezkoumání atomové elektrárny – a velkovýkrmny kuřat

článek Christiana Schneidera přeložil Vladimír Rott, Curych

Bavorsko žádá dodatečné bezpečnostní zkoušky kontroverzní atomové elektrárny Temelín v jižních Čechách. Ještě před definitivním uvedení reaktoru do provozu musí být jednoznačně objasněna bezpečnost rozvodů tlakové páry a chladicí vody, prohlásil bavorský ministr pro životní prostředí Werner Schnappauf během setkání se svým českým kolegou Milošem Kužvartem v Mnichově.

Při rozhovorech v bavorském ministerstvu pro životní prostředí kritizoval Schnappauf na adresu svého českého hosta, že tento kontroverzní objekt vúbec šel do zkušebního provozu, ještě než se podařilo objasnit všechny nezbytné otázky bezpečnosti. Dále nenechal bavorský ministr žádné pochyby na požadavku bavorské vlády, že atomová elektrárna Temelín musí odpovídat vyšším, v západní Evropě obvyklým bezpečnostním standartům. Kontroverzní objekt v jižních Čechách je vzdálen pouhých 60 kilometrů od Bavorska, a Rakušané mají reaktor bezprostředně přede dveřmi. V obou zemích značně protestuje obyvatelsvo již delší dobu.

Schnappauf předal Kužvartovi dopis k pro Prahu, v němž opakuje již známé požadavky Bavorska. Dopis je určen českému ministrovi hospodářství, v jehož kompetenci je povolení provozu Temelína. Miloš Kužvart ujistil: "plně a bez výjimky sdílím obavy bavorských obyvatel".

Bavorský ministr životního prostředí zdůraznil, že právě probíhajícící šetření dopadu reaktoru na životní prostředí zdaleko není schopno uspokojit obavy bavorské vlády o jeho nedostatečné bezpečnosti. Schnappauf vyzval v této souvislosti spolkového ministra pro životní prostředí Jürgena Trittina (strana zelených), bez odkladu zadat u Společnosti pro bezpečnost zařízení a reaktorů (Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, GRS) doplňující přezkoumání bezpečnosti Temelína. Česko, podle slov Schnappaufových, s tímto přezkoumáním provedeným německou stranou výslovně souhlasí.

Při Kužvartově návštěvě v Mnichově přišla řeč i na další kontroverzní projekt, který vznikl v posledních měsících na českém území v blízkosti Bavorska: kuřecí velkofarma ve Všerubech. Podle Schnappaufových údajů je v bezprostřední blízkosti pozemku farmy přesunováno množství zeminy, což ukazuje na její rozšíření. Toto odporuje dosavadním dohodám (mezi Bavorskem a Českem), stěžuje si bavorský ministr. Chce se proto co nejdříve setkat ve Všerubech se svým českým kolegou, a věc ujasnit.

Farma původně plánovaná na 600 000 nosnic by měla být podle dohod uvedena do provozu s pouhými 200 000 slepicemi. Domluveno bylo také, že napřed bude během jednoho roku sledován dopad provozu na životní prostředí, než by mohlo být uděleno povolení k rozšíření. Bavorsko se nedá přemluvit aby upustilo od tohoto časového plánu, potvrdil Schnappauf. Zároveň zdůraznil bavorský ministr životního prostředí, že průmyslové zemědělské projekty, jako je i farma ve Všerubech, dnes zdaleka už neodpovídají podmínkám soudobého chovu zvířat.